• facebook
 • rss
 • Czy wiara obchodzi się bez wiedzy? Sprawdź to!

  ks. Zbigniew Niemirski

  dodane 06.03.2014 21:21

  Zachęcamy do zmierzenia się z ubiegłorocznym testem, który rozwiązywali uczestnicy olimpiady teologicznej. Tematyka dotyczyła życia i działalności świętych Piotra i Pawła oraz kwestii urzędu i charyzmatu w Kościele. Poniżej publikujemy test, a po nim klucz odpowiedzi.

    Ks. Stanisław Piekielnik jest katechetykiem. Prowadzi zajęcia w WSD Radom. Jest też administratorem portalu internetowego naszej diecezji
  Ks. Zbigniew Niemirski /GN
  Religia nie powinna być przedmiotem maturalnym. Nie wolno mieszać wiary z wiedzą - co wobec tego stanowiska mają powiedzieć ci, którzy startują w olimpiadzie teologicznej.

  Ilu ich jest? I co z tego mają? - Rok temu w olimpiadzie teologicznej wzięło udział ponad 16 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym z naszej diecezji ponad 1200.

  Co z tego mają? - Biorąc pod uwagę zyski, które przynosi start w innych olimpiadach przedmiotowych, dla matury: nic - mówi ks. dr Stanisław Piekielnik, pracownik Wydziału Katechetycznego naszej kurii, a zarazem katechetyk prowadzący zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

  W tym smutnym kontekście, gdzie z takim trudem przebijają się argumenty, bo przekrzykuje je ideologiczny jazgot, olimpiada znów ma swoją kolejną odsłonę. W naszej diecezji olimpiadę na poziomie szkolnym zorganizowano w 48 szkołach, a na finał diecezjalny przyjedzie 96 uczniów. Organizatorem w tym roku jest diecezja bydgoska i to w Bydgoszczy odbędzie się w kwietniu ogólnopolski finał. Z szerokiego pola tematycznego wybrano kwestię męczeństwa i świadków wiary. - Startujący w tegorocznej olimpiadzie przygotowywali się, zgłębiając nauczanie Pisma Świętego i dokumentów Kościoła o męczeństwie. Mieli też poznać życie i działalność męczenników XX w. na przykładzie osób związanych z diecezją bydgoską, wyniesionych na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Poznawali też postacie bł. bp. Michała Kozala i ks. Jerzego Popiełuszki - wyjaśnia ks. Piekielnik.

  Wobec muru niechęci dobrym znakiem są inicjatywy szeregu uczelni, które - tak jak na przykład KUL - przygotowują dla najlepszych teologicznych olimpijczyków indeksy.

  A oto test (Klucz odpowiedzi do 34 pytań na końcu)

  XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej - 2013. Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele

  Wpisz zwięzłą odpowiedź (w nawiasie punkty za odpowiedzi)

  1. Jakie potoczne znaczenie miało słowo „ekklesia” w środowisku, w którym działał św. Paweł? (2)

  2. W Liście do Galatów 3,1-6 św. Paweł porusza problem usprawiedliwienia. Według niego, usprawiedliwienie osiągamy przez wiarę czy przez uczynki wymagane przez Prawo? (1)

  3. Sobór Watykański I poucza: „Nikt nie może wątpić, a wiedziano o tym w każdej epoce, że święty i błogosławiony Piotr, książę i głowa apostołów, filar wiary oraz fundament Kościoła katolickiego, przyjął klucze królestwa od naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Tenże Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i na zawsze w swoich następcach, biskupach świętej Stolicy rzymskiej, przez niego założonej i uświęconej Jego krwią”. Podaj możliwie pełną nazwę przewodnictwa biskupa Rzymu, które ustanowił sam Chrystus. (3)

  4. Na podstawie soborowej konstytucji „Pastor aeternus” uzupełnij zdanie; „Jezus przekazał Piotrowi, zarazem każdemu biskupowi Rzymu, pełną władzę…………., ………….., ……………….. Kościołem powszechnym”. (3)

  5. Kto wyposaża Kościół w „dary Zbawiciela”, czyli „rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne”? (1)

  6. Między wspólnym kapłaństwem wszystkich wiernych i kapłaństwem hierarchicznym zachodzi istotna różnica, ale też i wzajemne przyporządkowanie. Co łączy jedno i drugie, czyli do czego wspólnie się odnoszą? (1)

  7. Wymień za Pawłem dary Ducha (12 Kor 12,8-10) (9)

  8. Komu i kiedy, oprócz biskupa Rzymu, przysługuje nieomylność obiecana Kościołowi w sprawach dotyczących treści katolickiej wiary oraz postępowania zgodnego z Ewangelią? (2)

  9. U którego z autorów ksiąg Nowego Testamentu występuje najczęściej słowo „charyzmat”? (1)

  10. Na podstawie Pisma św. teologowie dzielą charyzmaty na ogólne (fundamentalne) i szczególne (specjalne). Proszę podać przynajmniej po dwa z każdej grupy. (4)

  11. Posługując się określeniami z listów Świętych Apostołów Piotra i Pawła, napisz, czemu mają służyć urząd i charyzmat?  (3)

  12. W jaki sposób św. Paweł określa dar proroctwa w Rz 12,6? (2)

  13. Co św. Paweł określa jako docelowy punkt charyzmatów? (1)

  14. W jaki sposób św. Paweł ilustruje (według 1Kor 12,7) różnorodność charyzmatów? 2)

  15. Komu św. Paweł przypisuje działanie charyzmatów w duszy człowieka? (1)

  16. Wymień trzy najdonioślejsze funkcje (według 1Kor 12,28), jakie Bóg ustanowił w Kościele i zadania z nich wynikające (6)

   

  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół