• facebook
 • rss
 • Z wiatrem w żaglach

  kmg

  dodane 16.07.2015 11:46

  Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem "Środowisko Inicjatywa" zapraszają na IV Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. dr. Zdzisława Domagały. Odbędą się 29 sierpnia w Wiosce Żeglarskiej w Zarzęcinie nad Zalewem Sulejowskim.

  – Zapewniamy świetną zabawę dla całych rodzin, jak i osób indywidualnych. Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi – zaprasza Juliusz Monkosa, koordynator regat.

  Szczegóły dotyczące regat na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej (www.ak.radom.pl). Informacje na temat regat można także uzyskać u Juliusza Monkosy (tel.: 605 686 460 lub e-mail: jmonkosa@gmail.com).


  Regulamin IV Regat Żeglarskich Diecezji Radomskiej:

  1. Termin i miejsce regat
  Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne w Wiosce Żeglarskiej
  w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim w dniu 29 sierpnia 2015 r.
  (GPS: Y: 51.4201290; X: 19.9239040)

  1.1 Ograniczenia
  – Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
  – Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.

  2. Organizator
  Organizatorem regat jest:
  Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
  Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl

  3. Warunki uczestnictwa
  W regatach mogą uczestniczyć załogi:
  – W których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.
  – Dokonały wpisowego do regat w wysokości: 150zł i kaucji (zwrotnej) w wysokości 100 zł.
  – Dostarczyły zgłoszenie do zawodów

  4. Zgłoszenia
  – zgłoszenia do regat należy dokonać na adres mailowy jmonkosa@gmail.pl
  – wpisowe wpłacać należy z dopiskiem "regaty" na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
  – telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
  – o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

  5. Warunki uczestnictwa
  – Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
  – Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
  – Zabronione jest jakiekolwiek doposażenie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli, ingerencja w jacht itp. przez zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli itp.)
  – Dopuszcza się używanie przez zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz montaż wskaźników wiatru (icków).
  – Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł. Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

  6. Sposób przeprowadzenia zawodów
  – W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2013–2016 oraz Instrukcja Żeglugi
  – Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
  przed zawodami
  – Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
  – Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
  uczestników i warunków atmosferycznych
  – Instrukcję żeglugi (w wersji elektronicznej) otrzymają sternicy na maila przy
  potwierdzeniu zgłoszenia do regat.
  – Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

  7. Warunki bezpieczeństwa
  – Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
  liczbie załogi.
  – Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
  bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
  – Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników WOPR.
  – Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
  sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
  – Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi,
  do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

  8. Klasyfikacja
  – Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
  przed zawodami
  – W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
  o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
  wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

  9. Program zawodów
  8.00–9.30 Zgłoszenia załóg do regat
  10.00–10.15 Otwarcie regat
  10.15–10.30 Odprawa sterników
  11.00 Start pierwszego wyścigu
  16.00 Zakończenie regat
  16.30 Ognisko

  10. Nagrody
  – Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
  – Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

  11. Prawa do wizerunku
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
  wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
  produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
  regat.

  12. Informacje Dodatkowe
  – Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Zarzęcina (rodzina
  żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże
  to organizatorom lepiej przygotować regaty.
  – Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
  do szerszej współpracy.
  – Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i kiełbaski na ognisko.
  – Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
  – Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
  umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.
  – Na terenie Wioski Żeglarskiej czynna jest tawerna, w której można nabyć (na własny koszt) ciepłe i zimne napoje oraz posiłki barowe.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół