Zaproszeni do współpracy

Ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 40/2012

publikacja 04.10.2012 00:15

Chodzi o aktywność. Bierność bowiem nigdy nie była postawą do akceptacji, a w naszych czasach staje się winą.

Pierwsze demokratyczne głosowanie w nowej radzie. Na sekretarza posiedzenia została wybrana Anna Gruszka z Duszpasterstwa Akademickiego Pierwsze demokratyczne głosowanie w nowej radzie. Na sekretarza posiedzenia została wybrana Anna Gruszka z Duszpasterstwa Akademickiego
ks. Zbigniew Niemirski

To zdanie ordynariusza z kazania wygłoszonego w radomskim kościele Świętej Trójcy dopełniły słowa: „Prosimy Boga o światło i pomoc w odkrywaniu tych pięknych prawd o misji, powołaniu, odpowiedzialności i zadaniach katolików świeckich w Kościele i w świecie”. Msza św. poprzedziła pierwsze posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Tworzy ją 17 osób świeckich i 12 duchownych. Mieszkają i pracują w różnych miejscowościach, stanowiąc swoistą reprezentację całej diecezji. – To odważna decyzja biskupa radomskiego, który zaprosił świeckich do współpracy. Nikt z nas nie jest zorientowany we wszystkich sprawach. Ale rada liczy wielu specjalistów z różnych dziedzin.

Mam świadomość, że powołanie do takiego forum dla każdego z nas ma ogromne znaczenie – mówi Krzysztof Orzechowski, członek nowej rady. Na początku spotkania bp Tomasik odczytał dekret ustanawiający radę, a następnie wręczył jej członkom nominacje. – Celem rady będzie między innymi opracowywanie planu duszpasterskiego, prowadzenie inicjatyw misyjnych i katechetycznych oraz uwrażliwianie opinii publicznej na problemy Kościoła i ułatwianie pracy duszpasterskiej w parafiach i diecezji – wyjaśnia ks. Piotr Walkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego kurii biskupiej.