Twórczość natchniona

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 42/2012

publikacja 18.10.2012 00:15

W tym tkwi wartość tego Tygodnia, że możemy pokazać, iż mamy ludzi, którzy tworzą kulturę, a ta jest inspirowana wartościami chrześcijańskimi, prowadzi do wiary i z niej wypływa.

Autorzy tego koncertu  za pomocą hip-hopu próbowali powiedzieć młodym ludziom, że można żyć bez nałogów, w pełnej wolności, a źródłem  tej wolności jest Bóg Autorzy tego koncertu za pomocą hip-hopu próbowali powiedzieć młodym ludziom, że można żyć bez nałogów, w pełnej wolności, a źródłem tej wolności jest Bóg
Krystyna Piotrowska

To słowa ks. Piotra Walkiewicza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, podsumowujące radomski TKCh, który przebiegał pod hasłem „Kultura drogą Kościoła”. Wypełniły go liczne spektakle teatralne, ciekawe spotkania, koncerty. Tak bogaty program pozwolił znaleźć każdemu coś dla siebie. Między innymi w katedrze miała miejsce projekcja filmu zrealizowanego przez Resursę Obywatelską, a poświęconego zmarłemu w ubiegłym roku ks. inf. Jerzemu Banaśkiewiczowi. Ks. Jerzy został także przywołany w swoich wierszach, które w Miejskiej Bibliotece Publicznej analizowali poloniści ks. Grzegorz Głąb i ks. Stefan Radziszewski. Wcześniej ks. Sylwester Jaśkiewicz prezentował album pt. „Jakże wielki jesteś, Panie. Orędzie świata na podstawie »Wyznań« św. Augustyna” ze zdjęciami ks. inf. Stanisława Pindery, który opatrzył swoimi tekstami. Na długo pozostanie też w pamięci echo „Kazań sejmowych” ks. Piotra Skargi w mistrzowskiej interpretacji Haliny Łabonarskiej i Jerzego Zelnika, które zabrzmiały w katedrze.

Recytacji towarzyszył miejscowy chór.A w uszach jeszcze brzmi koncert w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych. Nie sposób opisywać każdego wydarzenia, ale o tym, że cieszyły się one zainteresowaniem, świadczyła wysoka frekwencja. – Dla nas to wielka radość, że udało się nam powrócić do organizowania TKCh, bo to ważne, żeby pokazać tę cząstkę twórczości, która jest w sposób szczególny związana z wiarą czy też jest wyrazem wiary, znakiem wiary, jakimś jej świadectwem. A to, co zostało pokazane, to zaledwie fragment wielkiej działalności artystycznej, kulturalnej, która ma miejsce na terenie naszej diecezji – mówił ks. Walkiewicz. Dodał też, że organizatorzy tego Tygodnika już myślą o przyszłorocznym.