Zaszczyt dla szkoły i dla miasta

Krystyna Piotrowska

publikacja 24.10.2012 11:17

Mają w sobie niegasnący entuzjazm i twórczy zapał. Zdobywają liczne prestiżowe nagrody.

Swojej dyrygentce Marii Wrzesińskiej-Siczek dziękowali również jej chórzyści Swojej dyrygentce Marii Wrzesińskiej-Siczek dziękowali również jej chórzyści
W części artystycznej podczs uroczystej gali wystąpił chór "Campanella"
Krystyna Piotrowska/GN

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i rada rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu oraz Młodzieżowy Chór Mieszany „Campanella” zaprosiły na uroczystość święta szkoły i jubileuszowy koncert. W Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga na uroczystej gali spotkali się byli i obecni nauczyciele oraz uczniowie liceum i zaproszeni goście. Świętowano jubileusz 110-lecia II LO, 20-lecie działalności chóru „Campanella” i trochę z opóźnieniem Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Anna Łapieniecka powitała wszystkich obecnych na uroczystości i wyjaśniła, jak to się stało, że niespełna rok temu szkoła obchodziła 100-lecie istnienia, a już trwają obchody 110-lecia tej placówki. – W genezie szkoły pominięto, że w 1902 roku radomska działaczka oświatowa Józefa Waręska uzyskała zgodę od władz carskich na utworzenie w Radomiu przy ul. Górki Lubelskie 13 Prywatnej Czteroklasowej Szkoły Żeńskiej z programem progimnazjum rządowego. Pensja ta była jedyną placówką, w której uczyli wyłącznie Polacy. Środowisko nauczycielskie związane ze szkołą zabiegało o możliwość nauczania w języku polskim, a w 1905 roku zaangażowane było w strajk szkolny. Młodzież brała w nim udział pod kierunkiem nauczycielki biologii Marii Cieszkowskiej. Dzięki niezłomnej postawie polskich szkół, w tym radomskich nauczycieli i uczniów, rząd carski ustąpił, a szkoły rządowe uzyskały zgodę na nauczanie w języku ojczystym. W 1911 roku Towarzystwo Niesienia Pomocy Uczącym się przejęło budynek szkoły, w którym kontynuowała ona swoją misję. (...) Poprzednie jubileusze liceum pomijały tę kartę. Spotykamy się dzisiaj, by naszym założycielom oddać należną im cześć. By ostatecznie do historii szkoły włączyć bez mała dziesięcioletni okres działania gimnazjum założonego przez Józefę Waręską w 1902 roku. To trud naszych poprzedników stał się fundamentem dzisiejszej szkoły – mówiła pani dyrektor.

Obecny na gali prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak powiedział: – Wiele instytucji w naszym mieście i kraju ma bardzo ciekawą historię. Często na przestrzeni dziejów była ona przerywana, miała różne scenariusze. Dziś cieszymy się 110-letnią historią jednej z najlepszych szkół, która wydała znamienitych absolwentów. Szkoła to nie tylko daty, ale przede wszystkim ludzie. Dziękuje za to, co robiliście i robicie, pamiętając o swojej szkole. Z okazji obchodzonego podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymali wyróżnienia. Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia pierwszego stopnia w dowód uznania za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymały dyrektor Anna Łapieniecka i Lidia Krzyżyk-Chrząstek.

Założycielką i dyrygentką Młodzieżowego Chóru Mieszanego „Campanella”  jest Maria Wrzesińska-Siczek, absolwentka wydziału Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od kilkunastu lat związana jest z Międzynarodową Akademią Chóralną „In Terra Pax”, koncertując z tym zespołem w kraju i zagranicą. Jest także członkiem Towarzystwa Muzycznego w Radomiu oraz Fundacji Ars Antiqua Radomiensis. Chór „Campanella” początkowo składał się z uczniów II LO. Z czasem poszerzał swój skład o absolwentów szkoły oraz uczniów innych radomskich szkół średnich. W swoim repertuarze ma utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i europejskich. Od początku swej działalności chór bierze udział w różnych konkursach, zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia, wzruszając radomian i organizując charytatywne koncerty.

Z okazji dwudziestolecia działalności chóru prezydent Andrzej Kosztowniak przekazał na ręce pani dyrektor okolicznościowy grawer. – Dziękuję za to, co robiliście i robicie, pamiętając o swojej szkole. Chór przynosi zaszczyt naszemu miastu w całej Polsce. To wizytówka szkoły – powiedział prezydent.

Na część artystyczną spotkania złożył się występ chóru, który pokazał się publiczności w dwóch odsłonach, i to nie tylko ze względu na repertuar, ale i na stroje chórzystów. W tym miejscu należą się ogromne brawa dla pani dyrygentki, która tak jak jej podopieczni zmieniła nie tylko kreację, ale i fryzurę. Inną niespodzianką był występ na scenie dzieci tych chórzystów, którzy pamiętają czasy, gdy chór powstawał.

Na jubileuszowe uroczystości złożyło się również zwiedzanie wystawy poświęconej historii szkoły i działalności chóru „Campanella”. Po niej miało miejsce spotkanie towarzyskie absolwentów i przyjaciół szkoły.

Szkolne uroczystości zakończyły się Mszą św. w radomskim kościele Matki Bożej Miłosierdzia.