Kościół przekracza granicę śmierci

Marta Deka

publikacja 02.11.2012 10:57

Kwesty prowadzone w te dni na cmentarzach wspomagają renowację zabytkowych nagrobków i świątyń.

Przy grobie ks. prał. Jana Wojtana w Opocznie Przy grobie ks. prał. Jana Wojtana w Opocznie
Chwila modlitwy, zadumy i wspomnień o wielkim duszpasterzu
Marta Deka/GN

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych i 2 listopada we wspomnienie Wiernych Zmarłych na grobach naszych bliskich położyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. – Ale w te dni najważniejsza jest oczywiście modlitwa. Modlitwa zanoszona w tajemnicy świętych obcowania, która polega na tym, że uzmysławiamy sobie, iż Kościół jest tą rzeczywistością, która przekracza granicę śmierci. Kościół składa się z tych, którzy są w niebie – są świętymi, z tych, którzy są w czyśćcu oraz z nas, żyjących tutaj na ziemi. Owo świętych obcowanie to jest przenikanie się modlitwy każdej z tych grup wzajemnie. I święci, i ci z czyśćca modlą się za nas, my modlimy się za tych, którzy jeszcze oczekują na dostąpienie chwały nieba, no a w świętych oddajemy cześć Bogu, który najwyższy jest święty, jedyny jest święty i zaprasza nas do świętości – mówi ks. Zbigniew Niemirski.

W te listopadowe dni diecezjanie chętnie włączali się w kwesty prowadzone na cmentarzach. Jeszcze dziś i jutro będzie trwać kwesta na radomskim cmentarzu, który w tym roku obchodzi 200-lecie istnienia. Po raz 22. zorganizował ją Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Dotychczas udało mu się zebrać 384 tys. złotych i uratować 13 zabytkowych grobowców. Ale już kolejne czekają na renowację. Wśród nich są między innymi groby powstańców styczniowych. Gdyby ktoś nie mógł w tych dniach przyłączyć się do kwesty, może wrzucić swój datek do skarbonki ustawionej w alei głównej cmentarza.

W związku z jubileuszem cmentarza do 3 listopada można na nim oglądać wystawę fotograficzną autorstwa Ewy i Remigiusza Kutyłów. Znalazły się na niej też fotografie uczniów radomskich szkół, którzy brali udział w projekcie „Epitafium 21”.

Kwesta na renowację zabytkowego kościoła Marii Magdaleny prowadzona była na opoczyńskim cmentarzu przy ul. Moniuszki. Ci, którzy datkami wsparli inicjatywę, otrzymywali obrazek ze św. Marią Magdaleną, który jest reprodukcją dzieła El Greca. Bryła świątyni jest już odnowiona. Trwają prace przy odnowieniu jej wnętrza. Jak zapowiedział proboszcz opoczyńskiej parafii pw. św. Bartłomieja ks. kan. Jan Serszyński, pod koniec listopada renowacja ma być ukończona, a kościół poświęcony.