Przysięga przy grobie Prezydenta

Ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 06.11.2012 09:00

Harcerze z pionkowskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pełnili honorową wartę przy trumnie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, harcmistrza RP Ryszarda Kaczorowskiego.

Po uroczystości pogrzebowej młodzik Norbert Sokolski złożył swe harcerskie przyrzeczenie przy grobie Prezydenta: Po uroczystości pogrzebowej młodzik Norbert Sokolski złożył swe harcerskie przyrzeczenie przy grobie Prezydenta:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu
Archiwum ZHR Pionki

Podobnie jak w pamiętnych dniach kwietnia 2010 roku, tak i teraz w czasie ponownej uroczystości pogrzebowej harcerki i harcerze ZHR byli towarzyszami ostatniej drogi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, harcmistrza RP Ryszarda Kaczorowskiego.

– Harcerze z 1. Pionkowskiej Drużyny Harcerzy „CZARNA JEDYNKA” z grupą instruktorów i harcerzy z Obwodu ZHR „Ziemia Radomska” pełnili warty honorowe i służbę porządkową podczas nabożeństwa pogrzebowego. Po uroczystościach jeden z harcerzy, młodzik Norbert Sokolski, przy grobie Prezydenta złożył swoje Przyrzeczenie Harcerskie. Była to dla nas niezwykła lekcja patriotyzmu, pełna wzruszeń i poczucia szacunku wobec ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie. Każdy z nas poczuł dumę z tego, że jest Polakiem i harcerzem – mówi podharcmistrz Szymon Wierzbicki, drużynowy 1. PDH „Czarna Jedynka”. Dla harcerzy prezydent Kaczorowski był postacią wyjątkową. – Od młodości, kiedy był formowany przez harcerstwo, dawał swoim życiem przykład ofiarnej służby Bogu i Polsce. Okupacja sowiecka po 17 września 1939 roku, Szare Szeregi, II Korpus WP gen. Andersa, praca harcerska na Wschodzie i kontynuacja działania przedwojennego ZHP na uchodźstwie, jako Naczelnik harcerzy i Przewodniczący ZHP, i w końcu objęcie zaszczytnej funkcji ostatniego Prezydenta II RP – to droga, która powinna inspirować młodzież harcerską w kolejnym stuleciu – dopowiada podharcmistrz Szymon. A przesyłając nam informację o udziale pionkowskich harcerzy w uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej, dodał do nich te znamienne słowa Ryszarda Kaczorowskiego: „Mam dwie takie pamiątki, bardzo dla mnie ważne, które czekają na to, żebym zabrał je ze sobą do grobu. To skała z Monte Cassino i garść ziemi spod dębów w parku na Zwierzyńcu. Tych dębów, które tworzą pomnik Konstytucji 3 Maja i pod którymi kilkadziesiąt lat temu składałem przyrzeczenie harcerskie”.