Przed(smak) duszpasterstwa

Ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 06/2013

publikacja 07.02.2013 00:15

Będziemy mogli zdobytą podczas studiów teorię skonfrontować z konkretem wyzwań pracy na parafii – mówi dk. Wojciech Prawda.

Przed(smak) duszpasterstwa Ks. Zbigniew Niemirski

Dziekan alumnatu nie kryje przy tym faktu, że i on, i jego czternastu kolegów z napięciem oczekiwało ogłoszenia listy parafii, do których zostaną wysłani. – To pierwsze takie posłanie w naszym życiu i odpowiedź związana z posłuszeństwem władzy kościelnej – mówią. Diakoni rozpoczną swą trzymiesięczną posługę na parafiach od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (17 lutego), a zakończą po trzech miesiącach, krótko przed święceniami kapłańskimi.