Z pozycji narratora

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 16/2013

publikacja 18.04.2013 00:15

Autor opisuje mechanizmy polityki i zagląda w jej kuluary.

Publikacja Stanisława Zubka jest częścią  jego pracy  badawczej Publikacja Stanisława Zubka jest częścią jego pracy badawczej

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich wydało książkę „Życie polityczne Radomia 2006–2012”, autorstwa Stanisława Zubka. Jej promocja miała miejsce w radomskiej „Łaźni”. Publikacja nie ma wymiaru oceny wydarzeń politycznych. Pokazuje partie i ugrupowania polityczne działające w Radomiu i regionie radomskim w latach 2006–2012. Autor nie kusi się o analizy, dokonuje rzetelnego opisania faktów i wydarzeń. Jest to kontynuacja książki, jaką wcześniej napisał jego syn Apolinary – „Życie polityczne Radomia w latach 1989–2005”. Książka pana Stanisława jest adresowana głównie do ludzi, którzy zajmują się tematyką życia politycznego, do dziennikarzy.

– Publikacja za jakiś czas będzie bardzo bogatą monografią i przedstawieniem tego, co w Radomiu w tych latach przeżywaliśmy, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, samorządu oraz na Prezydenta RP – powiedział Sławomir Adamiec. Książka ma wiele walorów. Jest rzetelnym zapisem wydarzeń. Jej zaleta to też widoczny warsztat, dobór źródeł. – Autor dokonał analizy socjologicznej, ponieważ odnosi się również do nastrojów społecznych, badań, które przeprowadzały samorządy. Najważniejszą cechę tej książki jest jej rzetelność. To powoduje, że radomianin, bez względu na poglądy polityczne, będzie mógł tę książkę przeczytać i postawić na swojej półce – zapewniał historyk Krzysztof Szewczyk. Stanisław Zubek opisuje mechanizmy polityki i zagląda w jej kuluary. Pokazuje, w jaki sposób tworzono listy wyborcze czy jak wyłaniano spośród wszystkich członków liderów partyjnych. Jak powiedział, pisząc tę książkę, starał się patrzeć całkowicie neutralnie, z pozycji narratora. Dużo uwagi poświęcił sondażom, ponieważ one też w pewien sposób budowały atmosferę kampanii wyborczej. Stanisław Zubek jest absolwentem Wydziału Teologicznego KUL, gdzie specjalizował się w historii Kościoła. Jest dziennikarzem, pracował w administracji rządowej i jako nauczyciel akademicki. Jest członkiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora OKiSz „Resursa Obywatelska”.