Święto ludzi książki

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 20/2013

publikacja 16.05.2013 00:15

Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń.

Bibliotekarzem Roku została  Ilona Michalska-Masiarz Bibliotekarzem Roku została Ilona Michalska-Masiarz
Krystyna Piotrowska

Tytuł Bibliotekarza Roku i związany z nim puchar przyznawany jest od pięciu lat. Może go uzyskać bibliotekarz, który szczególnie wyróżnił się w minionym roku w swojej pracy zawodowej: kreatywnością, promowaniem pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku, rozwojem zawodowym i osobistym, samokształceniem, dokształcaniem, aktywnością wykraczającą poza zapisane w zakresie czynności obowiązki. Inicjatorem i fundatorem pucharu oraz nagrody pieniężnej jest wieloletni sponsor i przyjaciel biblioteki Czesław Kruk. Kapituła Nagrody pod kierownictwem dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Anny Skubisz-Szymanowskiej w tajnym głosowaniu przyznała tytuł Bibliotekarza Roku 2013 Ilonie Michalskiej-Masiarz, kierowniczce Działu Promocji Książki i Biblioteki.

Pani Ilona, dziękując kapitule, słowa wdzięczności skierowała także do wszystkich koleżanek i kolegów, dzięki którym, jak powiedziała, mogła się wyróżnić pracą na rzecz biblioteki. Życzenia dla wszystkich bibliotekarzy przekazali dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Radomiu Krystyna Joanna Szymańska oraz prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. W imieniu starosty Mirosława Ślifirczyka Włodzimierz Bojarski wręczył listy gratulacyjne i upominki osobom wyróżniającym się pracą na rzecz biblioteki: starszej kustosz Barbarze Arak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko oraz kustosz Dorocie Lis z Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Makowie. Anna Skubisz-Szymanowska zaprezentowała Radomską Bibliotekę Cyfrową i jej dorobek. – Jest to działanie, które stawia nas w rzędzie najnowocześniejszych bibliotek w Polsce. Dzięki temu, że udało się nam RBC zorganizować i systematycznie ją rozwijać, znajdujemy się wśród kilkudziesięciu bibliotek, które prowadzą tego typu przedsięwzięcia – powiedziała.