Wybierz się i ty!

publikacja 16.07.2013 11:25

Hasłem jubileuszowej XXXV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę są słowa "Credo - wierzę".

Pielgrzymka naszej diecezji jest jedną z największych w kraju Pielgrzymka naszej diecezji jest jedną z największych w kraju
Marta Deka /GN

6 sierpnia wyruszy na trasę XXXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Rozpocznie ją Msza św. o 9.30 sprawowana na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Młyńska 23/25). Eucharystii przewodniczył będzie bp Adam Odzimek. Z myślą o pielgrzymowaniu w Roku Wiary Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego, działające pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II pod kierunkiem jego moderatora ks. Jacka Kucharskiego, przygotowało zestaw konferencji poświęconych sakramentom świętym oraz propozycje modlitw na każdy dzień pielgrzymowania.

Do udziału w pielgrzymowaniu zachęca wszystkich bp Henryk Tomasik: - Pielgrzymka to czas refleksji, modlitwy, dyskusji i ofiary. To „rekolekcje w drodze”, które przypominają nam o pielgrzymowaniu do wyznaczonego przez Stwórcę celu. Wiara nadaje sens temu pielgrzymowaniu. "Credo - wierzę" - to temat sierpniowej pielgrzymki. Przeżywany w Kościele powszechnym Rok Wiary wyznacza naszemu pielgrzymowaniu bardzo ważną tematykę. Określa ją słowo "credo", to znaczy "wierzę". Ojciec święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, wyznaczył kierunek pracy Kościoła. Pisał: "Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary" (Porta fidei, nr 9). Pielgrzymka to „rekolekcje w drodze” i zarazem doskonała okazja, aby wyznawaną wiarę pogłębić i lepiej zrozumieć.

Bp Henryk Tomasik dziękuje wszystkim osobom świeckim oraz księżom, którzy przez minione 35 lat tworzyli historię diecezjalnej pielgrzymki. - Dziękuję duszpasterzom oraz ich współpracownikom, którzy przygotowują XXXV Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Zapraszam was, drodzy Bracia i Siostry, a szczególnie młodzież, do udziału w tych „rekolekcjach w drodze”. Wszystkich pątników proszę o tworzenie atmosfery braterskiej współpracy w duchu rozmodlenia i ofiary. Wszystkich Drogich Diecezjan proszę o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, abyśmy byli wierni Chrystusowi. Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię - dodaje ordynariusz.