Żywy pomnik błogosławionego

Marta Deka


|

Gość Radomski 42/2013

publikacja 17.10.2013 00:00

W tym roku było o dialogu. Ale by go prowadzić, trzeba też słuchać.

Uczniowie PSP nr 34 kwestowali na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 Uczniowie PSP nr 34 kwestowali na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Marta Deka /GN

Jan Paweł II podczas wizyty w Żywcu 22 maja 1995 r. powiedział: „Modlę się, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji. Modlę się o poszanowanie godności każdego człowieka, o kulturę wzajemnego współżycia”. Te i inne słowa ojca świętego dotyczące komunikowania się były cytowane podczas XIII Dnia Papieskiego, który 13 października odbył się pod hasłem „Jan Paweł II 
– papież dialogu”.


W naszej diecezji obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się już 11 października. Przed kościołem garnizonowym w Radomiu teksty bł. Jana Pawła II czytali uczniowie PSP nr 34. – Już kolejny raz jesteśmy w tym miejscu. Przede wszystkim chcemy dzielić się z ludźmi nauczaniem Jana Pawła II. W tym roku dotyczy ono dialogu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tej akcji. Jest piątek. Skończyły już lekcje. A one chcą tu być – mówi ks. Tomasz Gaik, wikariusz radomskiej parafii MB Miłosierdzia.
13 października w parafiach naszej diecezji odbyły się wieczornice przybliżające postać i nauczanie bł. Jana Pawła II. W Jedlni-Letnisku i Pionkach zorganizowano papieskie biegi, a przed kościołami zbierano datki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem bł. Jana Pawła II. Poprzez stypendia wspomaga uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. – Program stypendialny rozpoczyna się w II klasie gimnazjum i trwa do końca studiów – mówi ks. Dariusz Kowalczyk, członek Zarządu Fundacji, kapłan naszej diecezji.

Gimnazjaliści powinni spełnić kilka warunków. – Przede wszystkim muszą mieć wysoką średnią ocen, minimum 4,8, lub wyjątkowe zdolności w jednej dziedzinie – dodaje. Warunkiem uzyskania stypendium jest też zamieszkanie w miejscowości do 20 tys. osób, a średni dochód na jednego członka rodziny nie powinien przekraczać 1050 zł brutto. Potrzebna jest ponadto rekomendacja proboszcza, dyrektora szkoły, wychowawcy i katechety.

Więcej informacji o tym, jak w diecezji przeżywaliśmy Dzień Papieski, oraz galeria zdjęć na: radom.gosc.pl.