Ataki, truizmy i problemy na serio

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 12.11.2013 22:16

Nowe zagrożenia każą pytać o to, czy wobec ataków na Kościół wierni staną razem ze swymi pasterzami.

Gośćmi Dni Duszpasterskich byli (od lewej): ks. Tomasz Wielebski i Mateusz Tutak Gośćmi Dni Duszpasterskich byli (od lewej): ks. Tomasz Wielebski i Mateusz Tutak
Ks. Zbigniew Niemirski /GN

Tę kwestię, jako ważkie pytanie, postawił bp Henryk Tomasik, wprowadzając w debatę o roli laikatu w pracy i organizacji pracy duszpasterskiej w parafiach. Odbyła się ona w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu w ramach jesiennych Dni Duszpasterskich.

W kolejne dni zapraszani są na nie księża pracujący w parafiach.

Pytając o to, czy wierni staną przy swoich duszpasterzach, pasterz diecezji miał na myśli ataki na Kościół, gdzie nagłaśniane przypadki zła i grzechu nie znajdują proporcji z dobrem, które dzieje się dzięki pracy wielu duszpasterzy.

W ocenie bp. Tomasika potrzeba zacieśnienia współpracy między duszpasterzami i laikatem, który ma prawo do większego wzięcia odpowiedzialności za parafie. Bp Henryk zachęcał księży, by z troską szukali tych, którzy z różnych powodów oddalili się od wspólnot parafialnych.

Gośćmi debaty zorganizowanej w ramach Dni Duszpasterskich, którzy wygłosili swe wykłady, byli ks. Tomasz Wielebski i Mateusz Tutak, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszy ukazywał podstawy prawne działalności parafialnych rad duszpasterskich, drugi mówił o ich funkcjonowaniu.

Obaj starali się pokazać, jak parafię – jednostkę prawną – przekształcić w żywą wspólnotę, w której rada parafialna podejmie odpowiedzialność za życie i działalność wspólnoty.