Zanim podzielili się opłatkiem

mro

publikacja 24.12.2013 20:26

Już po raz czwarty Muzeum Regionalne w Opocznie zaprosiło wszystkich pasjonatów historii do Kraśnicy, by wspominać wigilię oddziału partyzanckiego "Doliny" z 1944 r. Pogoda jesienna nie przeszkodziła w przeniesieniu się w klimat lat okupacji i oddania hołdu żołnierzom Armii Krajowej.

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Batalion Tomaszów i Stowarzyszenia im. OWWP mjr. Hubala Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Batalion Tomaszów i Stowarzyszenia im. OWWP mjr. Hubala
Archiwum Muzeum Regionalnego w Opocznie

Organizatorami „Wigilii partyzanckiej” oprócz opoczyńskiego muzeum była społeczność Szkoły Podstawowej w Kraśnicy oraz miejscowego Koła KGW. Uroczystość w tym roku została przeniesiona do Domu Ludowego, spod którego wyruszył partyzancki marsz. Grupy rekonstrukcyjne skierowały się w stronę Antoniowa, a stamtąd wzdłuż dawnych stawów rybnych rodziny Bąkowskich, aż do miejsca gdzie znajdował się dwór. Po ponad dwugodzinnym marszu rekonstruktorzy zjawili się pod parafialnym kościołem. Tam, witani przez dzieci i mieszkańców, oddali minutą ciszy hołd poległym w tych okolicach partyzantom. Specjalnie na „Wigilię partyzancką” do Kraśnicy przyjechały dzieci z Łodzi, które uczestniczą w programie „Zaprzyjaźnij się z przyrodą”. Wyprawą kierowała Maria Kaczorowska, dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Po powrocie żołnierzy do Domu Ludowego, uczestnicy spotkania mogli ogrzać się przy ognisku.

Głos zabrał dyrektor muzeum Tomasz Łuczkowski, który przybliżył wydarzenia z 1944 i 1945 r. W tym czasie rekonstruktorzy zaprezentowali krótki pokaz, odtwarzając wydarzenia z udziałem oddziału por. Adolfa Pilcha „Doliny”. Widzowie mogli zobaczyć niemiecki Wehrmacht, ułanów oraz partyzantów. W widowisku wzięły udział również członkinie miejscowego KGW. Ostatnim elementem potyczki było zamknięcie „Niemców” w szopie. Po tej części zebrani wykonywali pamiątkowe zdjęcia, strzelano także z repliki armaty, co szczególnie zachwyciło najmłodszych.
Następnie przemieszczono się do wnętrza Domu Ludowego. Tam, wszystkich przywitała Alicja Ziółkowska, dyrektorka szkoły. Wśród gości, oprócz wspomnianej delegacji z Łodzi, znaleźli się: Andrzej Kopania – przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Jan Wieruszewski – burmistrz Opoczna, Anna Orłowska – przewodnicząca gminna KGW, rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Batalion Tomaszów i Stowarzyszenia im. OWWP mjr Hubala, mieszkańcy i przyjaciele szkoły.
Krótki program patriotyczny przedstawiła miejscowa młodzież, po czym pod przewodnictwem proboszcza ks. Jacka Bajona, połamano się opłatkiem.