Nasi biskupi u papieża Franciszka

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 09.02.2014 22:27

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego, wizyta „ad limina apostolorum” - „do progów apostołów” odbywa się co pięć lat. Dla bp. Henryka Tomasika była to czwarta wizyta, dla bp. Adama - piąta.

Bp Henryk Tomasik podczas spotkania z papieżem Franciszkiem Bp Henryk Tomasik podczas spotkania z papieżem Franciszkiem
Nasi biskupi mówili papieżowi o tym, co tworzy istotę ich pasterskiego posługiwania
Archiwum ks. Alberta Warso

- Głównym celem wizyty ad limina jest nawiedzenie i modlitwa na grobach apostołów: św. Piotra i św. Pawła, jak również spotkanie z ojcem świętym. Poprzednie wizyty biskupów polskich odbywały się w trzech grupach, które sukcesywnie przybywały do Rzymu. Tegoroczna przebiegała w inny sposób. Trwała tydzień, w tym samym terminie dla wszystkich biskupów: od 1 do 8 lutego. W Wiecznym Mieście przebywało około 90 biskupów polskich. Biskupi z Radomia zamieszkali w Papieskim Instytucie Polskim, gdzie łącznie mieszkało ok. trzydziestu polskich biskupów - informuje ks. prał. Albert Warso, kapłan naszej diecezji, pracujący w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. Warso relacjonuje kolejne dni tej wizyty. - Polscy biskupi celebrowali Msze święte we wszystkich bazylikach patriarchalnych Rzymu. I tak 3 lutego Eucharystii w Bazylice Matki Bożej Większej przewodniczył abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. 4 lutego w Bazylice św. Piotra, przy grobie bł. Jana Pawła II, Liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 5 lutego, w Bazylice św. Jana na Lateranie, biskupi modlili się pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Z kolei 7 lutego, w Bazylice św. Pawła za Murami, Eucharystia celebrowana była pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.

Dopowiedzieć należy, że w czwartek, 6 lutego niektórzy z biskupów koncelebrowali Mszę świętą przy grobie bł. Jana Pawła II pod przewodnictwem abp. Zygmunta Zimowskiego, Przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.

- Centralnymi momentami biskupiego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta były spotkania z papieżem Franciszkiem - mówi ks. Warso.

Tegoroczna wizyta przyniosła ze sobą inną formę spotkań z papieżem. Dotychczas papież spotykał się oddzielnie z biskupami każdej diecezji. Tym razem papież Franciszek przyjmował biskupów grupami, według metropolii. Biskupi metropolii wrocławskiej, katowickiej i częstochowskiej (a w niej także diecezji radomskiej) spotkali się z ojcem świętym 7 lutego. Papież najpierw powitał biskupów, jak też towarzyszących im księży - pracowników Stolicy Apostolskiej: ks. prał. Roberta Gołębiowskiego i ks. prał. Alberta Warso oraz studentów, ks. Mariusza Wilka, ks. Ireneusza Rogulskiego i ks. Jarosława Zielińskiego, a następnie spotkał się z samymi biskupami.

- Spotkanie przebiegało w formie serdecznej rozmowy. Biskupi stawiali papieżowi pytania, ale też opowiadali ojcu świętemu o życiu Kościoła w Polsce. Podczas tego spotkania bp Henryk Tomasik mówił o przygotowaniu duszpasterskim do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - mówi ks. Warso.

Nasz watykańczyk podkreśla serdeczność papieża w czasie tych spotkań. Mówi o życzliwości  i uznaniu dla Kościoła w Polsce, w tym zwłaszcza za troskę o sprawowanie sakramentu pokuty.

- 7 lutego, bezpośrednio po spotkaniu z biskupami metropolii wrocławskiej, katowickiej i częstochowskiej papież spotkał się jeszcze ze wszystkimi biskupami polskimi. Pozdrowił ich, wręczył im tekst przesłania, w którym obok słów wdzięczności za prace Kościoła w Polsce wskazywał szczególne obszary troski duszpasterskiej, jak na przykład troska o rodziny, powołania kapłańskie i zakonne, młodzież, ubogich oraz współodpowiedzialność za misje – mówi ks. Warso.

Program wizyty biskupów w Rzymie przewidywał również odwiedziny poszczególnych dykasterii Stolicy Apostolskiej. - W programie tej wizyty biskupi z Radomia należeli do pierwszej grupy, grupy A, której przewodził abp Józef Michalik. Już w sobotę 1 lutego biskupi tej grupy odwiedzili Kongregację do spraw Duchowieństwa. Z kolei 3 lutego byli w Kongregacji do spraw Biskupów, a następnie w Kongregacji do spraw Nauki Wiary, gdzie przemówił do nich po polsku prefekt. kard. Gerhard Ludwig Müller. Następnego dnia udali się do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 7 lutego złożyli wizytę w Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W ostatnim dniu, 8 lutego, byli w Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, gdzie przyjął ich kard. Zenon Grocholewski. W pozostałych kongregacjach, podobnie jak w papieskich radach i w innych urzędach Stolicy Apostolskiej, wizyty składali tylko wyznaczeni hierarchowie, tworzący delegacje Episkopatu Polski. Tak więc bp Henryk Tomasik 3 lutego odwiedził Papieską Radę do spraw Świeckich, a 5 lutego Papieską Radę do spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, gdzie biskupów przyjmował abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący tej dykasterii. Z kolei bp Adam Odzimek odwiedził 4 lutego Papieską Radę do spraw Rodziny. Dopowiedzieć należy, że biskupi podczas licznych spotkań w czasie całej wizyty ad limina dzielili się doświadczeniami, wnioskami i sprawami omawianymi w grupach z Papieżem i w kolejnych urzędach Stolicy Apostolskiej - opowiada o wizycie ks. Warso.

Rzymska wizyta naszych biskupów miała też w programie szereg innych spotkań. Wśród nich było spotkanie z Piotrem Nowiną-Konopką, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Biskupi odwiedzili kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie przy via Botteghe Oscure, gdzie złożyli życzenia abp. Szczepanowi Wesołemu, długoletniemu delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw Polonii, świętującemu 45-lecie święceń biskupich i 20-lecie nominacji arcybiskupiej. W środę, 5 lutego nasi biskupi złożyli wizytę w domu abp. Zygmunta Zimowskiego. Podczas pobytu w Rzymie odwiedzili również księży diecezji radomskiej pracujących w Watykanie i studiujących w Rzymie, jak też rzymski dom Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.