Jedna idea, jedno działanie

Krystyna Piotrowska

publikacja 10.02.2014 23:24

Caritas Diecezji Radomskiej zaprosiła księży, opiekunów i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas na dzień skupienia do Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus w Turnie.

W dniu skupienia uczestniczyli przedstawiciele 57 Parafialnych Kół Caritas W dniu skupienia uczestniczyli przedstawiciele 57 Parafialnych Kół Caritas
Krystyna Piotrowska /GN

– To coroczne spotkanie. Chcemy się spotkać jako Caritas Diecezjalna – pracownicy i dyrekcja – z osobami, które na co dzień czynią miłosierdzie. To jeden z bardzo istotnych celów. Druga rzecz to sprawa formacyjna. Zawsze chcemy połączyć to spotkanie z krótką modlitwą, z Eucharystią, wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Mamy świadomość, że wolontariusz silny to wolontariusz silny Bogiem. Żeby pomagać ludziom, czasami w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, potrzeba umocnienia na duchu i na ciele – które również tu proponujemy. I trzecia rzecz to kwestia czysto techniczna i organizacyjna. Spotykamy się, konfrontujemy, opowiadamy sobie nawzajem o różnych sytuacjach. Dzielimy się naszymi informacjami. Chcemy przekazać coś, co się aktualizuje, na przykład w sprawie przepisów. Wiele tych osób działa w przestrzeni społecznej. Często parafialne zespoły sięgają po środki publiczne, chcą z nich korzystać, organizując chociażby wypoczynek dla dzieci – powiedział wicedyrektor radomskiej Caritas ks. Robert Kowalski.

Trudno powiedzieć, który z parafialnych zespołów naszej diecezji najlepiej działa. I chyba nikt by się nie pokusił o taką ocenę. Bo jak powiedział ks. Kowalski, najistotniejsze jest to, że ci ludzie potrafią wstrzelić się w potrzeby środowiska. Akcja, którą być może ocenimy z zewnątrz jako mniej atrakcyjną, może być w danym miejscu i momencie bardzo potrzebna.

Homilię wygłosił ks. Grzegorz Wójcik (z prawej). Przy mikrofonie ks. Andrzej Rdzanek   Homilię wygłosił ks. Grzegorz Wójcik (z prawej). Przy mikrofonie ks. Andrzej Rdzanek
Krystyna Piotrowska /GN

– Wolontariusze Caritas potrafią tak wiele robić i jednoczy ich jedna idea, jedno działanie – pomoc drugiemu człowiekowi. Przez 365 dni w roku jesteśmy dla drugiego człowieka, a dzisiaj jesteśmy dla siebie i dla Jezusa. Jesteśmy tu przede wszystkim po to, aby umocnić swojego ducha, aby nabrać Bożych sił do pełnienia dobrych uczynków. Potrzebujemy dziś też siebie nawzajem, aby tak po ludzku zobaczyć, co robimy w naszych parafiach, zarazić tym dobrem kolejnych ludzi – którzy może dzisiaj są tutaj po raz pierwszy – aby zbudować mocną, solidną wspólnotę, której nieobojętne jest w codziennym życiu przykazanie miłości Boga i miłości drugiego człowieka – mówił podczas homilii dyrektor radomskiej Caritas ks. Grzegorz Wójcik

W naszej diecezji jest ponad 1000 wolontariuszy zrzeszonych w 57 Parafialnych Zespołach Caritas. Do Turna przyjechało niemal 200 wolontariuszy i 21 kapłanów.

– Chcę wam w imieniu wszystkich ludzi, którzy doświadczyli przez wasze ręce pomocy, powiedzieć dziękuję. To słowo dziękuję otrzymujecie dziś od nas kapłanów, od naszego ordynariusza. To dzięki waszym sercom i zaangażowaniu i waszej miłości możemy czynić tak wielkie dobro, któremu na imię Caritas – powiedział ks. Wójcik

Ks. Tomasz Pastuszka jest opiekunem PKC przy parafii Świętego Krzyża w Kozienicach. – Wolontariusz musi mieć dużą wrażliwość serca i szersze spojrzenie, nie tylko oczyma, ale przede wszystkim spojrzenie miłosierne na człowieka. To piękna, cicha posługa, posługa Samarytanina, tym bardziej że nie spodziewamy się niczego w zamian – powiedział.

Wolontariusze Caritas świadczą dobro dla drugiego człowieka   Wolontariusze Caritas świadczą dobro dla drugiego człowieka
Krystyna Piotrowska /GN
Do zaangażowania się w dzieło wolontariatu zachęcała Eugenia Żołogow z radomskiej parafii MB Miłosierdzia. – Pomagamy nie tylko ludziom, ale i sobie, bo to, co robimy, daje nam radość. W Caritas każdy może się odnaleźć, bo zawsze znajdzie dla siebie odpowiedni zakres działań. Trzeba mieć tylko chęć do zrobienia czegoś dobrego – powiedziała. W parafialny wolontariat pani Eugenia jest zaangażowana od 1990 roku. – To wspaniale być wolontariuszem – dopowiada Małgorzata Mosionek z PKC przy radomskiej parafii MB Bolesnej.

Dzień Skupienia rozpoczął się od konferencji, którą wygłosił ks. kan. Andrzej Rdzanek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Starachowicach. Przy tej parafii działa między innymi jadłodajnia prowadzona przez Parafialne Koło Caritas.