Potrzebujemy siebie nawzajem

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 07/2014

publikacja 13.02.2014 00:00

Przyjechali, aby umocnić swojego ducha, aby nabrać sił Bożych do pełnienia dobrych uczynków.

 Wolontariuszy Caritas łączy idea bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi Wolontariuszy Caritas łączy idea bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi
Krystyna Piotrowska /GN

Caritas Diecezji Radomskiej zaprosiła księży, opiekunów i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas na Dzień Skupienia do Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus w Turnie. – To coroczne spotkanie osób, które na co dzień czynią miłosierdzie. Łączymy je zawsze z formacją duchową. Jest modlitwa, Eucharystia, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Mamy świadomość, że wolontariusz silny to wolontariusz silny Bogiem.

W części organizacyjnej dzielimy się naszymi doświadczeniami, informacjami. Ważna jest też znajomość niektórych przepisów, bo działamy w terenie i Parafialne Zespoły Caritas sięgają czasem po środki publiczne, na przykład organizując wypoczynek dla dzieci – powiedział wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej ks. Robert Kowalski. Na terenie diecezji jest ponad 1000 wolontariuszy Caritas, niemal 200 z nich uczestniczyło w Dniu Skupienia.

Jak mówił podczas homilii dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej ks. Grzegorz Wójcik, to, co ich jednoczy, to bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Takie spotkania są potrzebne, bo motywują wszystkich do dalszego działania. Ks. Tomasz Pastuszka jest opiekunem PZC przy parafii Świętego Krzyża w Kozienicach. – Wolontariusz musi mieć dużą wrażliwość serca i szersze spojrzenie, nie tylko oczyma, ale przede wszystkim spojrzenie miłosierne na człowieka. To piękna, cicha posługa, posługa Samarytanina, tym bardziej że nie spodziewamy się niczego w zamian – powiedział.

Do zaangażowania się w dzieło wolontariatu zachęcała Eugenia Żołogow z radomskiej parafii MB Miłosierdzia. – Pomagamy nie tylko ludziom, ale i sobie, bo to, co robimy, daje nam radość. W Caritas każdy może się odnaleźć, bo zawsze znajdzie dla siebie odpowiedni zakres działań. Trzeba mieć tylko chęć do zrobienia czegoś dobrego – powiedziała. W parafialny wolontariat pani Eugenia jest zaangażowana od 1990 roku. – To wspaniale być wolontariuszem – dopowiada Małgorzata Mosionek z PZC przy radomskiej parafii MB Bolesnej.

Dzień Skupienia rozpoczął się od konferencji, którą wygłosił ks. kan. Andrzej Rdzanek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Starachowicach. Przy tej parafii działa między innymi jadłodajnia, prowadzona przez Parafialny Zespół Caritas.