Miłosierdzie jest cudem

mk

|

Gość Radomski 14/2014

publikacja 03.04.2014 00:00

Trzeba zdać się na Boga, czyli zgodzić się na Jego zamiary wobec nas.


Dziękują za wspaniałą ucztę duchową i zapraszają za rok Dziękują za wspaniałą ucztę duchową i zapraszają za rok
Archiwum Rycerzy Kolumba

W opactwie cysterskim w Wąchocku Rada Rycerzy Kolumba im. bł. Jana Pawła II w Suchedniowie przeżyła swój wielkopostny dzień skupienia. Spotkaniu towarzyszyło hasło: „Świadkowie Miłosierdzia – bł. Jana Paweł II i sługa Boży ks. M. J. Mc Givney”.
– Uczestnicząc we Mszy św., konferencjach i modlitwie prosiliśmy Boga o łaskę miłosierdzia dla nas i całego Zakonu Rycerzy Kolumba – mówi Wielki Rycerz Rady Dariusz Wolniak i przywołuje kilka zamyśleń będących pokłosiem tego dnia: – Miłosierdzie jest aktem wielkiej łaski Boga wobec grzesznika, jest cudem równym cudowi stworzenia.

Grzech dokonuje bowiem takiego spustoszenia, iż naprawienie jego skutków wymaga tej samej mocy i tej samej miłości, jaką Bóg zaangażował w sam akt stworzenia. Bóg tworzy z niczego – z grzeszników stwarza świętych. Miłosierdzie Boże okazane grzesznikowi jest cudem, który przywraca zmarłego do życia. Zawierzyć się Miłosierdziu to zdać się na Boga, który jest Początkiem i Kresem mego istnienia, czyli zgodzić się na Jego zamiary, jakie ma wobec mnie osobiście, wobec mojej rodziny i całej ludzkości.
Ojcem duchowym tradycyjnie był kapelan Rady w Suchedniowie ks. Robert Szewczyk.

Konferencję o bł. Janie Pawle II wygłosił proboszcz z Ostojowa ks. Sławomir Molendowski, a homilię opat 
o. Eugeniusz Augustyn. Dzień skupienia zakończył koncert Bardów ze Starachowic Artura Bińka i Kamila Powrózka.
– Razem z nami wspólnie modlili się bracia z Chmielnika, Skarżyska Kościelnego, Starachowic i Radomia z delegatem rejonu 2 
br. Janem, za co serdecznie dziękuję. Składam również podziękowania ojcom cystersom, którzy przygotowali klasztor i oprowadzili nas po nim – dodaje Dariusz Wolniak.