Ślady Tego, który jest

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 05.05.2014 21:25

Choć VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny zakończy się w naszej diecezji w niedzielę 11 maja, to wystawę książki biblijnej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego przy Chrobrego 33 w Radomiu (osiedle Akademickie) można oglądać do 19 maja.

Po wystawie oprowadzał jej autor, ks. Jacek Kucharski Po wystawie oprowadzał jej autor, ks. Jacek Kucharski
Ks. Zbigniew Niemirski /GN

- Pierwszy raz mogę zobaczyć Biblię w języku hebrajskim - mówi mężczyzna, który przyszedł na otwarcie wystawy. Ta wypowiedź zdaje się być echem słów biblisty ks. dr. Jacka Kucharskiego, autora ekspozycji, który dokonał prezentacji i oprowadził po niej przybyłych gości.

Gablota po gablocie można oglądać i przeróżne wydania Pisma Świętego, i pomoce będące podstawowymi narzędziami każdego biblisty, a także komentarze, słowniki, atlasy i albumy.

Same Biblie to najpierw egzemplarze Pisma Świętego w językach oryginalnych, a więc po hebrajsku, aramejsku i grecku. Gablota z wydaniami Biblii w językach oryginalnych oraz z tradycyjnymi tłumaczeniami   Gablota z wydaniami Biblii w językach oryginalnych oraz z tradycyjnymi tłumaczeniami
Septuaginta to starożytne tłumaczenie tekstu hebrajskiego na język grecki z III w. przed Chr., a Vulgata to tłumaczenie całej Biblii na język łaciński dokonane w IV w. przez św. Hieronima
Ks. Zbigniew Niemirski /GN
Potem prezentowane są najważniejsze tłumaczenia na język polski - od Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka z XVI w., przez Biblię Tysiąclecia, po tzw. Biblię Paulistów. Świat narzędzi biblistów to najpierw konkordancje, a więc podręczniki prezentujące każde z biblijnych słów i zestawienia miejsc, gdzie one występują. Następnie na wystawie zobaczyć można komentarze - i te specjalistyczne, jak przykład jednego z kilkudziesięciu tomów Nowego Komentarza Biblijnego, i te bardziej popularne, stosowane na przykład przez różne formacyjne grupy kościelne. Barwnie i zachęcająco wyglądają atlasy i przewodniki po Ziemi Świętej. Nie brakuje też opracowań przygotowanych dla różnych grup, jak Biblie dla dzieci.

Wystawa książki biblijnej "W poszukiwaniu śladów Tego, który jest", została zorganizowana w ramach obchodów VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod patronatem dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Powstała przy współpracy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Bardzo pomocnymi przy lekturze i badaniu Pisma Świętego są atlasy biblijne   Bardzo pomocnymi przy lekturze i badaniu Pisma Świętego są atlasy biblijne
Ks. Zbigniew Niemirski /GN
Otwarcie wystawy w gmachu Biblioteki Głównej dopełniły dwa wykłady. Pierwszy pt. "Septuaginta - grecki ślad w świecie Biblii" wygłosił dr Leszek Wianowski (UTH Radom), a drugi ks. dr Jacek Kucharski. Diecezjalny moderator dzieła Biblijnego mówił o "Galilejskiej działalności Jezusa widzianej oczyma archeologa".