Ludzie nadziei

Marta Deka, Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 21/2014

publikacja 22.05.2014 00:00

Stowarzyszenie „Środowisko Inicjatywa”. W tym roku obchodzi podwójny jubileusz. Skupia tych, którzy wiedzą, że warto pomagać.

Z okazji jubileuszu okolicznościowy grawer od prezydenta Andrzeja Kosztowniaka na ręce prezes Lucyny Wiśniewskiej przekazała wiceprezydent Anna Kwiecień Z okazji jubileuszu okolicznościowy grawer od prezydenta Andrzeja Kosztowniaka na ręce prezes Lucyny Wiśniewskiej przekazała wiceprezydent Anna Kwiecień
zdjecia Marta Deka /GN

Gdy tworzyła się w 1999 r. w Radomiu ta wtedy nieformalna grupa ludzi, większość zakładów pracy upadała, rosło bezrobocie. – Przez politykę można i trzeba realizować działania, ale nie chodziło nam o politykę jako taką. Cały czas chodziło nam o człowieka, o integrację środowisk, o wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Radomia. O podejmowanie dobrych wspólnych inicjatyw, niezależnie od tego, kto będzie je później realizował – mówi prezes Stowarzyszenia Środowisko Inicjatywa Lucyna Wiśniewska.

Święty drogowskazem

Skupili się na realizacji konkretnych celów podejmując współpracę dla dobra wspólnego, dla poszanowania praw, godności i wolności człowieka. – Początkowo nazywaliśmy się Inicjatywa na Rzecz Jedności Prawicy. U podstaw powstania grupy była idea zjednoczenia ludzi szeroko rozumianej prawicy dla działań na rzecz Radomia i ziemi radomskiej. Taka też była intencja ówczesnego ordynariusza bp. Jana Chrapka, który bardzo popierał nasze działania – wyjaśnia Lucyna Wiśniewska. – Spotykaliśmy się z liderami tych środowisk. Wokół naszych inicjatyw skupiali się ludzie, których wcześniejsza działalność – jak się okazało – często miała swoje źródła w duszpasterstwie akademickim ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Zdzisława Domagały.

Stopniowo doszliśmy do przekonania, że bardziej adekwatną nazwą do naszych działań będzie po prostu Środowisko Inicjatywa – dodaje. Ich aktywność od początku obejmowała kilka kierunków: działalność charytatywną, ochronę życia i zdrowia oraz praw rodziny. Propagują sport i zdrowy styl życia. Zachęcają do poznawania historii naszego miasta i kraju. – Aby jeszcze aktywniej realizować te zadania, pięć lat temu nieformalna grupa Środowisko Inicjatywa powołała i zarejestrowała stowarzyszenie pod taką samą nazwą. Z celami środowiska utożsamiają się jego członkowie, przyjaciele i sympatycy. Są wśród nich nauczyciele, lekarze, przedsiębiorcy, urzędnicy państwowi, samorządowcy, ekonomiści, ludzie mediów i kultury. Niezmiernie ważnym drogowskazem naszych działań zawsze była nauka społeczna Kościoła oraz osoba i nauczanie Jana Pawła II – mówi prezes stowarzyszenia.

Białe Niedziele

Stowarzyszenie organizuje tzw. Białe Niedziele, czyli wyjazdy lekarzy specjalistów do miejscowości, gdzie dostęp do służby zdrowia i specjalistów jest dużo gorszy niż w miastach lub wręcz niemożliwy. Ich inicjatorka Lucyna Wiśniewska mówi: – Byliśmy dotychczas w kilkudziesięciu miejscowościach, w niektórych nawet wielokrotnie. Wykonaliśmy kilka tysięcy konsultacji i porad lekarskich. Kilka tysięcy badań, takich jak EKG, spirometria, poziom glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania mammograficzne, przez wiele lat wykonywanych było przez mammobus Caritas Diecezji Radomskiej. Od pięciu lat wspólnie z RADKOMEM organizujemy w Radomiu pikniki ekologiczno-zdrowotne. Lekarze, którzy spotykają się z pacjentami podczas Białych Niedziel, robią to bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas.

Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog, i jej mąż Adam Roguś, ortopeda, z Inicjatywą związani są od początku i od początku aktywnie włączają się w te akcje. – Gros moich pacjentów, z którymi tu spotkałam się po raz pierwszy, teraz przyjeżdża do mnie do poradni. Robię to, bo chcę pomagać, być z ludźmi. To ogromna satysfakcja i radość – mówi pani Anna. – Do działania motywuje nas Lucyna. Ona coś w sobie ma. Jest wytrwała. Widzimy, ile pracuje, ile ma energii. To mobilizuje nas do działania i na nas promieniuje – dodaje. Ginekolog Jarosław Grzeszczyk podkreśla, że z porad lekarzy specjalistów podczas takich akcji korzysta wiele osób. Często jest to dla nich jedyna możliwość dotarcia do specjalisty. – Jeżeli jest taka potrzeba, umawiamy się z pacjentem w miejscu naszej pracy na dokończenie diagnostyki. To bardzo miłe, że możemy komuś pomóc – wyjaśnia. W ramach zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” członkowie Inicjatywy zachęcają do uprawiania sportu i promują zdrowy styl życia. Przez kilka lat organizowali w Rynie Radomskie Regaty Żeglarskie. Teraz wspólnie z Akcją Katolicką po raz kolejny zachęcają do udziału w Diecezjalnych Regatach Żeglarskich na Zalewie Sulejowskim koło Zarzęcina. To praktyczna realizacja wspomnianej zasady. W ramach jej teoretycznej realizacji Inicjatywa zaprasza na różne cykliczne konferencje poświęcone zdrowiu. Jedną z nich jest ta o znamiennym tytule „Podaruj cząstkę siebie”, a dotyczy transplantologii. Jej głównym adresatem jest młodzież.

Rodzina najważniejsza

Działania stowarzyszenia bardzo mocno koncentrują się na rodzinie i obronie jej praw. Dlatego włączyli się w organizację IV Światowego Kongresu Rodzin w Warszawie. Uczestniczyło w nim około 3,5 tysiąca osób z ponad 60 krajów świata. Kongres poprzedziły konferencje organizowane wspólnie z Duszpasterstwem Rodzin naszej diecezji. – Od tamtej pory współpracujemy. Nasza przyjaźń owocuje tym, że co roku organizujemy konferencje dla młodzieży. Nie uciekamy od trudnych tematów. Wśród nich był ten o in vitro czy czystej miłości – mówi Małgorzata Górka, diecezjalny doradca życia rodzinnego. – Łączą nas wspólne cele i dlatego ta współpraca tak dobrze się układa – dodaje. Inicjatywa współorganizuje radomskie Marsze dla Życia i Rodziny. – To wynika z przekonania, że wartością naczelną jest rodzina, a skoro podważa się sens jej istnienia, trzeba przypomnieć o rzeczach elementarnych i próbujemy to robić – mówi wiceprezes stowarzyszenia Henryk Byzdra.

Ludzie was potrzebują

Z okazji 15-lecia powstania Środowiska Inicjatywa jako grupy nieformalnej oraz 5-lecia działalności stowarzyszenia jego członkowie, sympatycy i goście spotkali się w Ośrodku Charytatywno-Edukacyjnym „Emaus” w Turnie. – Jeśli miałabym coś powiedzieć o działalności stowarzyszenia, to chyba najlepiej byłoby zacząć od motta, jakie umieściliśmy na podziękowaniach dla osób, które nam pomagają.

To jest cytat z przemówienia Jana Pawła II w czasie jednej z pielgrzymek do naszej ojczyzny. Powiedział wtedy: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywanym, obdarowywanym tym, co ten drugi przyjmuje z miłością…”. Chcemy naśladować Jana Pawła II w tym czynieniu drugiemu dobra. Zgodnie z naszym statutem, przy pomocy bardzo wielu ludzi i środowisk, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw i ludzi dobrej woli, możemy prowadzić naszą działalność. Wciąż chcemy ją rozwijać, aby coraz lepiej służyć – mówi sekretarz zarządu stowarzyszenia Barbara Kutkowska. Nawiązując do tej wypowiedzi, Henryk Byzdra mówi, że przynależność do stowarzyszenia wynika z chrześcijańskich przekonań jego członków i przeświadczenia, że warto pomagać.

– Formuła stowarzyszenia nie zamyka się tak, jak w przypadku stronnictw politycznych, które zacieśniają się do mniej lub bardziej wyrazistych poglądów. Staramy się wyjść ponad to. Są z nami osoby, które pracowały w administracji państwowej, samorządowej i tacy, którzy wywodzą się ze środowiska lekarskiego, adwokackiego, biznesowego. Łączy ich to, że chcą pozostawić po sobie coś dobrego – mówi. Oprócz tego, że ludzie Inicjatywy robią wiele dla innych, czerpią radość z bycia razem, spotykania się, wspólnego świętowania. Opłatki, kuligi, wycieczki – to czas lepszego poznawania się i rozmów o sobie i oczywiście o tym, jak pomagać jeszcze skuteczniej.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza św., której przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. – Życzę, żebyście byli ludźmi nadziei, tak, jak tego pragnął Jan Paweł II. Wyraził to zwłaszcza w posynodalnej adhortacji apostolskiej na temat Europy, pokazując Jezusa jako nadzieję dla niej. Dlatego życzę, żebyście tę nadzieję głosili, byście tę nadzieję celebrowali jako chrześcijanie i żebyście tej nadziei służyli, bo jest wiele osób w naszym Radomiu i diecezji radomskiej, które potrzebują naszej służby. Służcie przede wszystkim rodzinom, parafiom, diecezji i ojczyźnie. W tym duchu z serca wam błogosławię – powiedział.