Miłość zwycięska

xzn

publikacja 05.04.2015 04:00

Nasi biskupi przekazują diecezjanom wielkanocne życzenia.

Życzenia przekazuje ordynariusz bp Henryk Tomasik (w środku) oraz biskupi pomocniczy (od lewej): Adam Odzimek i Piotr Turzyński Życzenia przekazuje ordynariusz bp Henryk Tomasik (w środku) oraz biskupi pomocniczy (od lewej): Adam Odzimek i Piotr Turzyński
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania, dni, w których czcimy ”zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia” (2. prefacja o Męce Pańskiej); ”On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając, przywrócił nam życie” (1. prefacja wielkanocna); ”Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego Zmartwychwstania” (2. prefacja wielkanocna).

Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Boski Wędrowiec, przynosi nadzieję. Obdarowuje nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską. W atmosferze dziękczynienia, składanego Panu Bogu za największy cud Chrystusa, prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego zawsze towarzyszy Wam, drodzy Bracia i Siostry.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Chrystusa!

bp Henryk Tomasik

bp Adam Odzimek

bp Piotr Turzyński