Człowiek służby, dobry człowiek

Krystyna Piotrowska

publikacja 21.05.2015 17:38

W gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Tadeusza Wydrę, wybitnego radomianina i organizatora Służby Cywilnej w Polsce.

Tadeusz Wydra był wybitnym radomianinem i organizatorem Służby Cywilnej w Polsce Tadeusz Wydra był wybitnym radomianinem i organizatorem Służby Cywilnej w Polsce
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Na uroczystości obecni byli członkowie rodziny śp. T. Wydry - żona Małgorzata oraz synowie Bartłomiej i Robert z żonami. Odsłonięcie tablicy poprzedziła konferencja upamiętniająca jego służbę państwu.

Jak powiedziała Mirosława Boryczka, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów, to szczególna konferencja, a u źródeł pomysłu jej zorganizowania jest myśl o wspaniałym człowieku. - To był człowiek, który realizował zasadę "od słów do czynów". Jeżeli zapomnimy, że mamy coś dobrego po sobie zostawić, coś konkretnego, coś, co służy ludziom, to możemy uznawać naszą misję za pustą i patetyczną. Ta konferencja jest o tym, co udaje się dobrego zrobić - mówiła.

Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, przypomniał, że T. Wydra był dyrektorem generalnym w czterech różnych urzędach. - W każdym z tych miejsc zostawił ślad swojej ręki, zostawił materialne ślady i wdzięczną pamięć ludzi. Oprócz tych ważnych stanowisk przez pewien czas zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Kadr Służby Cywilnej w Urzędzie Służby Cywilnej. Tam również odcisnął swoje piętno, wybudował system zarządzania kadrami Służby Cywilnej, który - rozwinięty i ulepszony - działa do teraz - powiedział.

Za upamiętnienie męża Tadeusza Wydry dziękuje żona Małgorzata. Obok minister finansów Mateusz Szczurek   Za upamiętnienie męża Tadeusza Wydry dziękuje żona Małgorzata. Obok minister finansów Mateusz Szczurek
Krystyna Piotrowska /Foto Gość
Tablicę odsłonił minister finansów Mateusz Szczurek. Została ona umieszczona na ścianie przy drzwiach gabinetu, w którym pracował T. Wydra. Znajduje się na niej napis: "Tadeusz Wydra (1958-2013), urzędnik państwowy, menadżer, społecznik. Współtwórca polskiej Służby Cywilnej. Dyrektor generalny Ministerstwa Finansów w latach 2006-2008. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla Polski".

- Tadeusz Wydra był człowiekiem służby. Służby Polakom, służby dla pracowników Ministerstwa Finansów i tych urzędów, w których przyszło mu zajmować kluczowe stanowiska. Był też dobrym człowiekiem. Nie znałem go zawodowo, ale z każdym dniem, i to mówię z całkowitym przekonaniem, doświadczam pewnego śladu, który po sobie zostawił tutaj, w ministerstwie. To ten etos służby cywilnej dla kogoś, kto przychodzi zupełnie z zewnątrz, z sektora prywatnego, po 12 latach pracy w korporacji, jest po prostu niesamowity. Bardzo się cieszę, że ta tablica już na stałe zagości w naszym ministerstwie po to, abyśmy wszyscy do tego etosu dorośli i wszyscy go podtrzymywali. Bo gdyby wszyscy służyli Polsce w taki sposób, jak Tadeusz Wydra, to Polska byłaby krajem niedościgłym, nie do pokonania - powiedział minister.

Konferencje wygłosili (od lewej): Claudia Torres-Bartyzel, Jan Pastwa, Jacek Kapica, Robert Firmhofer, Zbigniew Derdziuk   Konferencje wygłosili (od lewej): Claudia Torres-Bartyzel, Jan Pastwa, Jacek Kapica, Robert Firmhofer, Zbigniew Derdziuk
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Referaty podczas konferencji wygłosili: Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby Cywilnej, Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2009-2015, Jacek Kapica, podsekretarz stanu, szef Służby Celnej z Ministerstwa Finansów.

Tadeusz Wydra był absolwentem Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Świętokrzyskiej i studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracował w Dziale Łączności i Automatyki PKP, był także nauczycielem w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. W latach1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. W latach 1997-1999, jako prezes zarządu, kierował Miejską Agencją Rozwoju Radom 2001. Był radnym Radomia I kadencji. W 1998 roku uzyskał z listy AWS mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego I kadencji, a kilka miesięcy później został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002-2004 był dyrektorem Departamentu Zarządzania Kadrami w Urzędzie Służby Cywilnej, a w latach 2004-2006 - wiceprezesem w spółce Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie, tj. PSE Operator i PSE Serwis. W 2006 r. objął stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów, później dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w 2008 r. został dyrektorem Biura Prezydialnego Urzędu Dozoru Technicznego.

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyła najbliższa rodzina T. Wydry. Z lewej Mirosława Boryczka, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów   W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyła najbliższa rodzina T. Wydry. Z lewej Mirosława Boryczka, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Był także działaczem społecznym. W okresie stanu wojennego współpracował z Biskupim Komitetem Pomocy Osobom Internowanym i Więzionym za Przekonania. Działał także w organizacjach katolickich: KIK, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej i w Stowarzyszeniu "Inicjatywa”. W 1989 wstąpił do lokalnego Komitetu Obywatelskiego. Udzielał się jako doradca sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Dzięki zaangażowaniu T. Wydry w Radomiu znalazło siedzibę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów przy ul. Kieleckiej oraz nowy obiekt Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. 11 Listopada. Centrum Przetwarzania Danych w obecnej chwili jest sercem świadczenia nowoczesnych usług elektronicznych przez cały resort Ministerstwa Finansów.

Tadeusz Wydra za wybitne osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i pomoc potrzebującym został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Upełnomocniona przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Kapituła w 2013 roku uhonorowała T. Wydrę, dyrektora Biura Prezydialnego, odznaką "Zasłużony dla dozoru technicznego".