Ławeczka przed Żeromem

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 11.06.2015 13:55

Placówka powstała w lutym 1945 r., miesiąc po wyzwoleniu Opoczna, i od razu przeprowadzono maturę.

Dziś potoczna nazwa „Żerom” odróżnia ją od innych szkół w mieście. Przywołuje jednocześnie patrona Stefana Żeromskiego. 50 lat temu, jak okazało się - na stałe, to imię przywrócił szkole ówczesny dyrektor Józef Nemś, a jej powstanie na zawsze złączy się z osobą Stanisława Kowalskiego.

Po otwarci ławeczki jako jedni z pierwszych obok Stefana Żeromskiego siadali absolwenci   Po otwarci ławeczki jako jedni z pierwszych obok Stefana Żeromskiego siadali absolwenci
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość
- Są takie chwile w życiu szkoły, które pamięta się już zawsze. Szczególnie cenne są te, które wiążą się ze spełnieniem marzeń. W sferze marzeń corocznie są najlepsze wyniki pracy edukacyjnej, w sferze marzeń znajdują swoje miejsce inwestycje i możliwość spełniania oczekiwań wszystkich związanych ze szkołą: uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników, partnerów samorządowych oraz instytucji i organizacji wspomagających pracę szkoły. Wszystkim z całego serca dziękuję. Corocznie wiele z marzeń spełnia się dzięki tym, dla których ta szkoła istnieje przede wszystkim. W dniu dzisiejszym spełnia się kolejne marzenie - spotkanie z absolwentami szkoły, którzy po latach ponownie odwiedzają mury swojej Alma Mater - mówiła podczas otwarcia jubileuszu Małgorzata Mróz-Duda, dyrektor szkoły.

O istnienie szkoły średniej w Opocznie starano się już w 1910 r. Wybudowano wówczas nawet budynek, ale idea i marzenia stały się faktem dopiero 1 lutego 1945 r. Wówczas zostało otwarte Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie i od razu przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny, do którego przystąpili uczestnicy tajnych kompletów organizowanych podczas okupacji. Jednym z nich była Maria Jędrzejewska, późniejsza wieloletnia polonistka opoczyńskiego liceum. Pierwszym dyrektorem i twórcą nowo powstałej szkoły był Stanisław Kowalski, natomiast obecny gmach szkoły to owoc starań Czesława Waśkiewicza, dyrektora szkoły w latach 1951-1962.

Na kształt działalności placówki wywarła wpływ Anna Caban, wieloletnia dyrektor. - Dziś liceum, doposażone w biblioteczne centrum multimedialne ze stałym łączem internetowym, oferuje naukę na 6 kierunkach kształcenia: humanistyczno-społecznym, językowo-europejskim, matematyczno-informatycznym, informatyczno-menedżerskim, biologiczno-chemicznym i medyczno-technologicznym - wylicza M. Mróz-Duda.

Jubileusz szkoły rozpoczęła Msza św., której w opoczyńskiej kolegiacie św. Bartłomieja przewodniczył bp Henryk Tomasik. W celebrze wzięli udział księża - absolwenci szkoły, którzy obecnie pracują w diecezjach sandomierskiej i radomskiej. Po Eucharystii w szkole odbyła się rocznicowa gala, którą poprzedziło odsłonięcie ławeczki patrona szkoły. Figura Stefana Żeromskiego została umieszczona przed wejściem do placówki.

Z bp. Henrykiem rozmawia Anna Caban, wieloletnia dyrektor szkoły. Pierwsza z lewej Małgorzata Mróz-Duda, obecna dyrektor   Z bp. Henrykiem rozmawia Anna Caban, wieloletnia dyrektor szkoły. Pierwsza z lewej Małgorzata Mróz-Duda, obecna dyrektor
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość