W kręgu poezji lwowskiej i kresowej

kmg

publikacja 04.01.2016 21:39

Organizatorzy konkursu wysoko ocenili jego poziom. Już zapraszają do udziału w kolejnym - za rok.

Pierwsze miejsce jury przyznało Aleksandrze Tomczyk Pierwsze miejsce jury przyznało Aleksandrze Tomczyk
Archiwum szkoły

W Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej”. To gimnazjum było również organizatorem tego wydarzenia. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Bogusław Stańczuk - prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Radomiu, Marian Niemirski - Starosta Powiatu Przysuskiego i Marek Klimek - Wójt Gminy Potworów.

W konkursie wzięli udział uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Wieniawie, Publiczngo Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Przytyku, Prywatnego Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce i Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie.

Uczestnikom konkursu przysłuchiwało się jury w składzie: Bogusław Stańczuk (przewodniczacy), Barbara Maciąg, nauczyciel konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Renata Strzałkowska, nauczyciel j. polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze oraz Aleksander Sawaryn z TMLiKPW oddz. w Radomiu.

Jury pierwsze miejsce przyznało Aleksandrze Tomczyk, uczennica PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie. Drugie miejsce przypadło Katarzynie Wieczorek, uczennica PG im. J. Kochanowskiego w Przytyku, a trzecie Aleksandrze Łochnickiej, uczennicy PG w Wieniawie.

Przyznano także wyróżnienia, te otrzymali: Katarzyna Drabik, uczennica PG im. J. Kochanowskiego w Przytyku, Dominik Adamski z PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie i

Weronika Górska z PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i upominki rzeczowe. Ufundowali je: starosta powiatu w Przysusze, wójt gminy Potworów, PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie, TMLiKPW oddz. w Radomiu, IPN Delegatura w Radomiu, Urząd Miasta Radom.

Organizatorzy wysoko ocenili poziom konkursu i jednocześnie wyrazili wolę kontynuacji i rozwoju tego przedsięwzięcia.

Uczestników konkursu oceniało w składzie (od lewej) Renata Strzałkowska, Barbara Maciąg, Bogusław Stańczuk   Uczestników konkursu oceniało w składzie (od lewej) Renata Strzałkowska, Barbara Maciąg, Bogusław Stańczuk
Archiwum szkoły
Krzysztof Wochniak, dyrektor PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie, powitał uczestników konkursu   Krzysztof Wochniak, dyrektor PG im. Orląt Lwowskich w Potworowie, powitał uczestników konkursu
Archiwum szkoły