Dajemy ludziom prawdziwy pokój

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 04/2016

publikacja 21.01.2016 00:00

Członkowie dbają o to, by kultura chrześcijańska, i to ta najwyższej próby, formowała elity.

 Tradycyjne życzenia i łamanie się opłatkiem odbyły się w kleryckim refektarzu Tradycyjne życzenia i łamanie się opłatkiem odbyły się w kleryckim refektarzu
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Stowarzyszenie Młyńska „Verum, bonum, pulchrum” (to, co prawdziwe, dobre i piękne) ma na swoim koncie w ostatnich miesiącach organizację kilku elitarnych wystaw. Jest też organizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – cyklicznej flagowej imprezy stowarzyszenia, organizowanej od kilku lat jesienią w Radomiu. – Stowarzyszenie działa od niedawna, ale już ma na swoim koncie szereg imprez, które zaznaczyły naszą obecność w przestrzeni kultury Radomia. Cieszymy się tym, że w gronie inicjatorów stowarzyszenia znajduje się bp Piotr Turzyński, który stał u początku jego zawiązania i dziś nadal nam pomaga. Cieszymy się także tym, że nasze działania wspiera wiele osób, którym leży na sercu promowanie szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej – mówi Zbigniew Skuza, prezes stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia spotkali się na noworocznym spotkaniu opłatkowym w gmachu radomskiego seminarium. Po obradach podsumowujących kolejny rok działalności stowarzyszenia uczestnicy wzięli udział w tradycyjnym opłatku. Świętowanie rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy. Potem uczestnicy spotkania zgromadzili się w kleryckim refektarzu. Tutaj spotkaniu przewodniczył ordynariusz bp Henryk Tomasik. – Dziękujemy państwu za tworzenie w Radomiu przestrzeni kultury chrześcijańskiej. Dojrzała wiara tworzy kulturę i o tym w siedzibie UNESCO mówił św. Jan Paweł II – mówił ordynariusz radomski. – Życzę Państwu pokoju, bo dbając o kulturę, dajemy ludziom prawdziwy pokój – mówił Z. Skuza.

Stowarzyszenie ma w planach na najbliższy rok organizację kolejnego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Impreza odbędzie się jesienią. Organizacja chce być też mecenasem imprez, które będą promować osoby i wspólnoty krzewiące w przestrzeni publicznej kulturę chrześcijańską.