Wspólnota wyjątkowej tajemnicy

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 04/2016

publikacja 21.01.2016 00:00

W diecezji jest ich 130. Są obecni w 50 parafiach.

 Noworoczne spotkanie rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy w Radomiu Noworoczne spotkanie rozpoczęła Msza św. w seminaryjnej kaplicy w Radomiu
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., bo o nich mowa, ustanawia się tam, gdzie brakuje odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Ta posługa znana jest w Kościele już od II w. W Polsce funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wprowadzono uchwałą 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w maju 1990 roku. – Czymś niezwykłym w tej posłudze, obok samego faktu udzielania Komunii św., są spotkania i modlitwa z chorymi w domach. Przynosimy im Pana Jezusa w niedziele, w dni, kiedy kapłani w kościołach sprawują Msze św. i nie mają możliwości odwiedzania parafian. Podczas takiego spotkania i modlitwy nie brakuje głębokich wzruszeń – mówi jeden z szafarzy.

– Chcemy modlić się za siebie nawzajem i za ludzi, przed którymi stajecie, dając im Pana Jezusa, czy to w kościołach, czy w domach chorych, do których chodzicie. Chcemy umacniać wspólnotę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., gromadząc się wokół pasterza diecezji. Chcemy polecać Bogu bp. Henryka Tomasika, który w styczniu przeżywa swoje urodziny, rocznicę chrztu i święceń biskupich – mówił na rozpoczęcie Eucharystii ks. Tomasz Herc, diecezjalny duszpasterz i opiekun szafarzy.

– Stajemy w postawie dziękczynienia za dar narodzenia Pana Jezusa, które jest znakiem Bożego miłosierdzia. Prosimy Pana Boga o to, byśmy mogli być narzędziami w Jego ręku i byśmy budowali wspólnotę zgromadzoną wokół tajemnicy Eucharystii – powiedział bp Tomasik.

W tej chwili w diecezji radomskiej posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. pełni 130 osób w 50 parafiach. – Nadzwyczajnych szafarzy ustanawiamy tam, gdzie taką potrzebę zgłaszają proboszczowie. Kandydat musi spełnić określone przepisami warunki i odbyć kurs. Najbliższy rozpocznie się jesienią tego roku, a po jego zakończeniu uroczystość ustanowienia i posłania nadzwyczajnych szafarzy odbędzie się w 2017 r. – wyjaśnia ks. Herc.