PAX – między PZPR a Kościołem

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 15/2016

publikacja 07.04.2016 00:00

Stowarzyszenie budziło nieufność zarówno władz komunistycznych, jak i kościelnej hierarchii.

        Praca historyka      Krzysztofa Bussego pokazuje      pełne sukcesów, ale i porażek      zmagania katolików świeckich z reżimem komunistycznym w okresie PRL i przemian ustrojowych po 1989 r. Praca historyka Krzysztofa Bussego pokazuje pełne sukcesów, ale i porażek zmagania katolików świeckich z reżimem komunistycznym w okresie PRL i przemian ustrojowych po 1989 r.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Osoby, spośród których wyłoniło się w 1952 r. Stowarzyszenie PAX, działały od 1945 r. Były aktywne jeszcze w II RP. Po hitlerowskiej okupacji starały się znaleźć przestrzeń działalności w nowej rzeczywistości, jaką była komunistyczna Polska. PAX w bloku sowieckim był fenomenem. W żadnym innym kraju zdominowanym przez komunistyczną dyktaturę w Europie Wschodniej nie zaistniała i nie miała szans powstać taka organizacja. Tutaj powstała i istniała do 1993 r. Jednocześnie jej działalność była reglamentowana przez ówczesne komunistyczne władze i przez nie była ściśle kontrolowana. To budziło nieufność strony kościelnej.