Kościół owocuje

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 05.03.2017 23:45

W radomskim seminarium odbyły się ceremonie: poświęcenia sutann, przyjęcia do grona kandydatów do święceń oraz ustanowienia lektorów i akolitów.

Uroczysta celebra odbyła się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu Uroczysta celebra odbyła się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

- Każdy z tych etapów to kolejny krok do uwieńczenia studiów i posługi seminaryjnej, jakimi są święcenia kapłańskie. W każdym z was, drodzy alumni, rok po roku, Kościół owocuje - mówił bp Piotr Turzyński, który przewodniczył liturgii w seminaryjnej kaplicy.

Do uroczystości alumni przygotowywali się podczas wielkopostnych rekolekcji, które poprowadził ks. prał. Wojciech Górlicki, kapłan pochodzący z naszej diecezji, proboszcz parafii w Nowej Wilejce na przedmieściach Wilna.

Pozwolenie na noszenie sutanny otrzymało dwóch alumnów, a jeden został kandydatem do święceń diakonatu i kapłaństwa. Zasadniczą grupę stanowili promowani lektorzy i akolici.

Lektor we wspólnocie Kościoła to ten, kto podczas liturgii ma pełne prawo czytać zgromadzonej wspólnocie słowo Boże. "Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby oraz mocniej działało w sercach ludzkich" - słyszy promowany lektor z ust biskupa udzielającego posługi. Ale lektor, w myśl kościelnego prawa, ma jeszcze inne kompetencje, bo ten stopień przez wieki wprowadzał do stanu duchownego. Lektor czyta słowo Boże, a poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą św. może w imieniu Kościoła przewodniczyć nabożeństwom (np. Różaniec, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe i czerwcowe). Lektor może błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę, a także może prowadzić chrześcijański pogrzeb w domu zmarłego i na cmentarzu. Poza tym prawo kanoniczne (kanon 1035) stanowi, że kandydat do święceń diakonatu winien być przez co najmniej pół roku lektorem.

Taki sam wymóg prawo kanoniczne stawia wobec kandydatów do święceń, jeśli chodzi o posługę akolity. "Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim" - brzmi formuła posługi. Te słowa są wypowiadane przez biskupa wobec każdego alumna przyjmującego posługę akolity. Akolita jest z urzędu nadzwyczajnym szafarzem Komunii św., ale zadania akolity wykraczają poza samą liturgię. Akolita może udzielać Komunii Świętej w czasie Mszy św. lub poza nią. Może zanosić ją do chorych lub w przypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Akolita podczas nabożeństw może wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, choć nie ma prawa udzielenia nim błogosławieństwa. Akolici mogą puryfikować, czyli oczyszczać naczynia liturgiczne po udzielonej Komunii św., gdy nie ma diakona. W myśl przepisów liturgicznych akolita ma też pierwszeństwo niesienia krzyża w procesji wejścia, podaje mszał kapłanowi, który przewodniczy liturgii i przyjmuje od celebransa dary, jakie wierni przynoszą do ołtarza. Akolita przygotowuje ołtarz do liturgii Eucharystii i okadza kapłana, gdy nie ma diakona.

Kandydaturę do świeceń diakonatu i kapłaństwa otrzymał alumn V roku Daniel Wiecheć z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu.

Pozwolenie na noszenie stroju duchownego otrzymali alumni III roku - Grzegorz Gębski i Paweł Łęcki.

Nowi lektorzy

Damian Bednarek, parafia Białobrzegi
Radosław Czyżewski, parafia pw. Świętej Rodziny w Kozienicach
Karol Dobrasiewicz, parafia pw. św. Jana w Radomiu
Mateusz Dusiński, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu
Grzegorz Gębski, parafia Odechów
Cezary Jagiełło, parafia pw. św. Jana Pawła II w Sadkowie
Piotr Kędzierski, parafia pw. MB Częstochowskiej w Radomiu
Michał Kopciński, parafia pw. św. Stefana w Radomiu
Krystian Korba, parafia Szydłówek
Dominik Kowalewski, parafia pw. NSJ w Starachowicach
Przemysław Kwietniewski, parafia Radzanów
Arkadiusz Lenart, parafa Żarnów
Paweł Łęcki, parafia Wysoka
Piotr Morawski, parafia pw. św. Teresy Radom
Michał Nachyła, parafia pw. św. Stefana Radom
Szymon Spasiński, parafia Jedlnia-Letnisko
Łukasz Szymański, parafia pw. NSJ Radom.

Nowi akolici

Dominik Borowski, parafia pw. Chrystusa Króla w Radomiu
Piotr Czyż, parafia pw. bł. Annuarity w Radomiu
Patryk Golczyński, parafia w Garbatce
Damian Janiszewski, parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Końskich
Wojciech Jończyk, parafia Odrowąż
Rafał Mierzejewski, parafia Kazanów Iłżecki
Michał Pietrzyk, parafia Sucha
Tomasz Rokita, parafia Błogie
Przemysław Żmuda, parafia Szydłowiec
br. Paweł Bolibok, wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie-Godowie
br. Roman Zając, wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie-Godowie.