Sprzątali budynek i... serca

Marta Deka

|

Gość Radomski 12/2017

publikacja 23.03.2017 00:00

By się z nimi komunikować, potrzeba symboli i gestów.

Każdy grzech zrywa więź z Bogiem, a spowiedź ją naprawia. Każdy grzech zrywa więź z Bogiem, a spowiedź ją naprawia.
Marta Deka /Foto Gość

Do Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu uczęszczają dzieci i młodzież głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Na miarę swoich możliwości uczą się tu niezależności i samodzielności. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie „Budujemy Przystań”.