W szkole idzie nowe

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 16/2017

publikacja 20.04.2017 00:00

Katolickie gimnazjum przekształcone będzie w katolicką szkołę podstawową.

▲	Ks. Mirosław Prasek i Joanna Wieczorek (siedzi) zachęcają młodych ludzi do podjęcia nauki w swojej placówce. ▲ Ks. Mirosław Prasek i Joanna Wieczorek (siedzi) zachęcają młodych ludzi do podjęcia nauki w swojej placówce.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 22 to placówka z renomą. W czasie, gdy młodzi ludzie stają przed wyborem nowej szkoły, zorganizowano tu dzień otwarty. Zmiany struktury szkolnictwa wymusiły zmiany również w „Katoliku” – dawne gimnazjum przekształcone będzie w katolicką szkołę podstawową. – To będzie szkoła podstawowa wyznaniowa, katolicka. Mamy kształtować całego człowieka, rozwijając go również duchowo, nie tylko intelektualnie – aby ten intelekt mógł unieść również osobowość. Dlatego jako szkoła oparta na wartościach ewangelicznych chcemy, żeby w naszej placówce było to jednoznaczne – wartości ewangeliczne obowiązują każdego człowieka. Takiego absolwenta chcemy ukształtować – powiedział ks. Mirosław Prasek COr, dyrektor placówki, przełożony domu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Dyrekcja chce m.in. utworzyć klasy dwujęzykowe, tak żeby codziennie był język angielski i język niemiecki na przemian – na wzór kursów językowych. Matematyka wróciła do łask i już od kilku lat należy do obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Placówka chce od wczesnych lat szkoły podstawowej dobrze przygotowywać do niej uczniów. Joanna Wieczorek jest wicedyrektorem szkoły. – Uczniom LO proponujemy kształcenie w kilku kierunkach: społeczno-prawnym, o charakterze medycznym, ekonomicznym i politechnicznym. Oczywiście, we wszystkich proponowanych klasach będziemy uczyć języka na poziomie rozszerzonym. Jest to język – do wyboru – angielski lub niemiecki. Te języki będą również na poziomie podstawowym, do wyboru będzie tu też język francuski – mówi.

Wszystko na temat szkoły na: klo.radom.pl.