Jeśli masz ciekawy temat...

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 27/2017

publikacja 06.07.2017 00:00

Ukazał się też zwiastun nowej serii wydawniczej, do której redagowania zaproszone jest szerokie grono osób, przede wszystkim nauczycieli.

Jeśli masz ciekawy temat...

Biskup Edward Dajczak, który pełnił funkcję krajowego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, po corocznych ogólnopolskich pielgrzymkach tego środowiska na Jasną Górę przygotowywał publikację z wystąpień, przemówień i konferencji. Postanowiliśmy, korzystając z tego fundamentu, przygotować publikację na tegoroczną pielgrzymkę. Pracy tej podjął się ks. dr Wojciech Wojtyła, sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, wykładowca filozofii w radomskim seminarium – mówi bp Piotr Turzyński, krajowy duszpasterz nauczycieli i wychowawców przy Konferencji Episkopatu Polski.

– Udało się nam przygotować publikację, która staje się początkiem serii wydawniczej pt. „Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”. Jest to czasopismo, które posiada grono recenzentów oraz radę naukową, na czele której stoi bp Turzyński. W obu gremiach mamy osoby związane pracą naukową z KUL, UKSW, UMCS, Uniwersytetem Szczecińskim, ale też – co nas cieszy – z radomskim Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Mamy także naukowców z Niemiec, USA, Kanady, Austrii, Włoch i Ukrainy. Publikować u nas może każdy, kto ma jakiś ciekawy temat z dziedziny nauczania i wychowania. Materiał zostanie, oczywiście, oceniony przez recenzentów. Tak więc zapraszamy. Kontakt z nami: duszpasterstwonauczycieli@gmail.com, a szczegóły na: www.duszpasterstwonauczycieli.pl – informuje ks. Wojtyła, redaktor naczelny rocznika. „Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”, nr 1 (2017), Radom 2017.