Rok bł. Salomei

Marta Deka

|

Gość Radomski 49/2017

dodane 07.12.2017 00:00

Poświęciły życie modlitwie. Teraz chcą nią objąć szczególnie narzeczonych i osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uroczystościom rozpoczynającym czas łask przewodniczył bp Piotr Turzyński. Uroczystościom rozpoczynającym czas łask przewodniczył bp Piotr Turzyński.
Archiwum sióstr klarysek

Siostry klaryski 19 listopada rozpoczęły Jubileuszowy Rok bł. Salomei. Związany jest on z 750. rocznicą jej śmierci. Bł. Salomea jest pierwszą polską klaryską. To ona sprowadziła córki św. Klary do Polski z Pragi, zakładając klasztor w Zawichoście. Salomea była córką księcia małopolskiego z dynastii Piastów Leszka Białego i Grzymisławy z Rurykowiczów, księżniczki ruskiej. Urodziła się na przełomie 1211 i 1212 roku. Szybko znalazła się w centrum polityki. Mając zaledwie 6 lat, została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem, co miało utrwalić pokój między Polską a Węgrami. Jednak od wczesnego dzieciństwa pragnęła oddać się Bogu.

Jako małżonka starała się wprowadzić w życie to, co odczytywała dla siebie jako wolę Boga. Jego ponad wszystko ukochała i każdą swoją decyzję odnosiła do Niego i Jego woli. Pragnąc z miłości do Niego zachować dziewictwo, nakłoniła Kolomana do życia w białym małżeństwie, a po jego śmierci wstąpiła do Zakonu św. Klary, rezygnując z zaszczytów dworskich, bogactwa i wygody. Żyła w ubóstwie i pokorze jako zwykła siostra. Nigdy nie piastowała urzędu ksieni. Zmarła w opinii świętości w klasztorze klarysek w Skale koło Krakowa 17 listopada 1268 r., gdzie przeniosła wspólnotę sióstr z Zawichostu.

– Wspominając rocznicę śmierci bł. Salomei, przyzywamy szczególnie jej wstawiennictwa i zapraszamy do tego wiernych naszej diecezji. Modlitwom naszej matki polecamy zwłaszcza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i narzeczonych, by tak jak ona ukochali czystość i mieli siłę do trwania w jedności z Bogiem. Od stycznia do grudnia 2018 r. w ostatnie soboty miesiąca zapraszamy wszystkich na godz. 19 do naszej kaplicy na wieczór uwielbienia Jezusa Eucharystycznego, któremu chcemy oddawać cześć przez wstawiennictwo bł. Salomei. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w wyżej wymienionych intencjach także bliskich tych osób. Do końca przyszłego roku można też uzyskać odpust zupełny, modląc się w naszej kaplicy przez wstawiennictwo bł. Salomei i przy jej relikwiach. Bardzo jesteśmy wdzięczne Bogu za Rok Jubileuszowy i dar odpustu, którego mogą dostąpić wszyscy przyzywający w naszej kaplicy wstawiennictwa bł. Salomei – mówią siostry.

Historia sióstr św. Klary i jedynego klasztoru kontemplacyjnego w naszej diecezji na ziemi radomskiej rozpoczęła się w 1996 roku. Do Skaryszewa siostry przybyły z Krakowa. 8 grudnia 1997 r. nowy klasztor, który został poświęcony Matce Bożej Miłosierdzia, poświęcił kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, przy udziale księży biskupów: Edwarda Materskiego, Adama Odzimka, Stefana Siczka i Mariana Zimałka oraz licznie przybyłych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych. Wtedy można było zamknąć klauzurę i rozpocząć życie ukryte. 3 marca 1998 r. bp Materski ogłosił dokument erekcyjny klasztoru. Siostry klaryski, zamknięte w klasztornych murach i oddzielone od ludzi żelaznymi kratami, w codziennej wielogodzinnej modlitwie polecają Bogu powierzone im intencje. Kaplica, w której się spotykają, ma część zewnętrzną, otwartą dla wszystkich. Każdy może tu przyjść, a w niedziele uczestniczyć w Mszach św. Klasztor i przyległy do niego ogród otoczone są murem, ale brama jest zawsze otwarta, tak jak i drzwi do klasztornego budynku. W przedsionku jest dzwonek, który w każdej chwili przywołuje dyżurującą siostrę. A ludzie chętnie przychodzą i przyjeżdżają do sióstr. Proszą o modlitwę. Czasami ktoś potrzebuje się po prostu wygadać czy podzielić swoimi problemami. Można też zadzwonić (tel. 48/610 33 09), napisać list (Klasztor sióstr klarysek, ul. Wojska Polskiego 7, 26-640 Skaryszew) czy wysłać mejla (klaryski.skaryszew@gmail.com).