Czułem wielkie wzruszenie

md

|

Gość Radomski 01/2018

publikacja 04.01.2018 00:00

W okresie PRL, mimo sprzeciwu ówczesnych władz, budował kościoły. Na plebanii w Nagorzycach udzielał schronienia działaczom Solidarności oraz ukrywającym się żołnierzom majora Ponurego.

▲	Ks. prał. Bogdan Lipiec. ▲ Ks. prał. Bogdan Lipiec.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ksiądz prałat Bogdan Lipiec ze Starachowic został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Znalazł się w gronie zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej, którym w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości odznaczenia przyznał prezydent Andrzej Duda. Wręczał je w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Andrzej Dera, sekretarz stanu w KPRP, w towarzystwie Ireny Zofii Romaszewskiej, doradcy prezydenta, przewodniczącej zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy opozycji demokratycznej.

Ksiądz Lipiec, odbierając odznaczenie, jak mówi, czuł wielkie wzruszenie i satysfakcję, gdyż władze państwowe doceniły jego postawę jako patrioty, kochającego Boga, ojczyznę i człowieka.

O nadanie ks. Lipcowi Krzyża Oficerskiego wnioskowali Marta Zięba, starachowicka radna PiS, oraz Zdzisław Woźniak, wójt gminy Skarżysko Kościelne, i przewodnicząca rady tej gminy Marzena Piętak.

Ksiądz Lipiec pochodzi z Rzeczniowa. Urodził się w 1936 r. Obecnie cała jego rodzina mieszka w Starachowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. w Sandomierzu z rąk bp. Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz pracował w parafiach: Petrykozy, Nowa Słupia, Drzewica, Pionki, Ostrowiec Świętokrzyski, Tczów, Staszów, Jastrząb, Opoczno, Iłża i Nagorzyce. Gdy pracował w Jastrzębiu, w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – wbrew woli władz PRL – wybudował kościół. Dlatego, wskutek nacisku komunistów, musiał odejść z parafii. Kolejny kościół zbudował w Nagorzycach. W 1987 r. otrzymał misję budowy trzeciej świątyni – w Michałowie. Dziś to parafia NMP Królowej Polski na os. Michałów w Starachowicach, w której ks. Lipiec jest rezydentem. Za swoje zasługi został honorowym obywatelem trzech gmin – Rzeczniowa, Waśniowa i Skarżyska Kościelnego oraz odznaczony medalem Pro Patria.