Możemy być gwiazdą dla innych

Marta Deka

|

Gość Radomski 02/2018

publikacja 11.01.2018 00:00

W tym roku orszakom towarzyszyło hasło: „Bóg jest dla wszystkich”. Ma nam ono przypominać, że Jezus przyszedł, aby odkupić każdego człowieka i czeka na wszystkich.

▲	Bp Henryk Tomasik uczestniczył w radomskim pochodzie. ▲ Bp Henryk Tomasik uczestniczył w radomskim pochodzie.
Marta Deka /Foto Gość

W diecezji radomskiej odbyło się kilkanaście orszaków Trzech Króli. W tym roku organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję. Niewątpliwie przyczyniła się do tego niemal wiosenna pogoda. W samym Radomiu w orszaku uczestniczyło ok. 7 tys. osób. Radomski marsz poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył bp Henryk Tomasik. W homilii ordynariusz mówił, że Trzej Królowie w drodze do Betlejem szukali prawdy, dobra, sensu życia, przede wszystkim Jezusa, i odnaleźli Go. Nawiązał też do gwiazdy betlejemskiej, która wskazywała Mędrcom drogę. – Ważne jest głębsze znaczenie tej gwiazdy – powiedział.

– Każdy z nas ma taką swoją gwiazdę. Dla wielu z nas byli nią rodzice, którzy wprowadzili nas na drogę wiary, pokazując Dziecię Jezus, wyjaśniając to, co stało się w Betlejem. Taką gwiazdą mógł być przyjaciel, ksiądz, który nas wprowadzał w głębię prawd wiary. Taką gwiazdą są liczne znaki, które Pan Bóg posyła na naszą drogę, aby powiedzieć o sobie, o swoim istnieniu i o Dzieciątku Jezus, które jest Zbawicielem świata – tłumaczył. Biskup Tomasik dodał, że na mocy chrztu świętego, a szczególnie świadomie przyjętego sakramentu bierzmowania, jesteśmy zobowiązani do tego, aby życiem mówić o Chrystusie. – Każdy z nas może być taką gwiazdą dla innych. Gwiazdą, która zaprowadzi do Dzieciątka Jezus, która pokaże piękno, głębię Ewangelii, dobrze rozumianego chrześcijaństwa. Gwiazdą, która rozpromieni mroki człowieka przeżywającego trudne chwile. Dzisiaj prosimy, aby każdy z nas był apostołem Dzieciątka z Betlejem, gwiazdą prowadzącą do Syna Bożego – mówił.

Uczestnicy orszaków dostali korony i śpiewniki, by wspólnie kolędować. Mogli obejrzeć scenki obrazujące walkę dobra ze złem. Do betlejemskiej szopki prowadzili ich Trzej Królowie, by na koniec wraz z nimi mogli pokłonić się Bożej Dziecinie i publicznie wyznać wiarę. W niektórych miejscach rozstrzygane były konkursy na najładniejszą szopkę. – Kolejny raz możemy doświadczyć niezwykle ważnej prawdy: Ewangelia ma moc kulturotwórczą. W ciągu wieków kształtowała umysły, serca, powstawały wielkie pomniki kultury, wspaniałe obrazy, rzeźby, powstawały piękna literatura, poezja, a dzisiaj w bardzo prosty sposób nawiązujemy do ewangelicznego wydarzenia, którym był pokłon Mędrców małemu Dzieciątku – powiedział biskup Tomasik na zakończenie wydarzenia. – Orszak Trzech Króli jest bardzo prostą formą odczytania prawdy o Mędrcach, którzy szukają Jezusa zapowiedzianego przez Stary Testament. Ewangelia kolejny raz ukształtowała coś bardzo ważnego – naszą formę zachowania, naszą formę bycia razem, naszą formę wyznania wiary. Przepiękne jest to, że jest bardzo dużo dzieci. Jestem bardzo wdzięczny rodzicom za to, że są z dziećmi, pokazują im Ewangelię. To piękne wydarzenie. Kolejny raz wyznajemy naszą wiarę, ale także przekonanie, że dobrze odczytane chrześcijaństwo, dobrze odczytana Ewangelia może kształtować nasze życie – dodał ordynariusz.