O dalszą współpracę

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 04/2018

publikacja 25.01.2018 00:00

– Dziękuję wszystkim za troskę o Kościół i także własną formację chrześcijańską – powiedział w homilii bp Henryk Tomasik.

▲	Biskup radomski wręczył nominację Teresie Połeć, nowej prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. ▲ Biskup radomski wręczył nominację Teresie Połeć, nowej prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Pierwsze spotkanie w nowym roku dla członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest zawsze okazją do podsumowania rocznej pracy. Młodzi zrobili to m.in. przez pokaz zdjęć. Dla członków AK to spotkanie było, jak powiedział ks. Andrzej Jędrzejewski, asystent diecezjalny AK, bardzo ważnym, wręcz historycznym wydarzeniem. Swoją ośmioletnią służbę zakończył Jerzy Skórkiewicz, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Nową prezes została Teresa Połeć, dotychczasowa prezes Parafialnego Oddziału AK na Idalinie i wiceprezes DIAK.

Nominację nowej prezes wręczył bp Tomasik. W swoim pierwszym wystąpieniu T. Połeć nakreśliła kierunek działań dla AK. Zwróciła się także do J. Skórkiewicza, prosząc go o dalszą współpracę. – Wyrażam nadzieję, że twoja wiedza, umiejętności, determinacja, mądrość i doświadczenie dalej będą służyć naszemu stowarzyszeniu. Zależy nam na tym, abyś z nami był w realizowaniu naszych statutowych zadań – powiedziała.

Kolejnym punktem spotkania, które odbywało się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, była Msza św. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp H. Tomasik. Po wyjściu z seminaryjnej kaplicy wszyscy udali się do refektarza, aby tam połamać się opłatkiem i porozmawiać przy herbacie.