Diecezja ma inspektora

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 20/2018

publikacja 17.05.2018 00:00

W radomskim seminarium spotkali się księża na szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych RODO.

▲	Ks. Marcin Rogala jest prawnikiem. Pochodzi z radomskiej parafii pw. św. Maksymiliana (os. Firlej). Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. Potem na UKSW w Warszawie odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego. ▲ Ks. Marcin Rogala jest prawnikiem. Pochodzi z radomskiej parafii pw. św. Maksymiliana (os. Firlej). Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. Potem na UKSW w Warszawie odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Decyzją bp. Henryka Tomasika diecezjalnym inspektorem ochrony danych osobowych został ks. Marcin Rogala, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz delegat kurii do przygotowywania wizytacji kanonicznych w parafiach.

– Kościół katolicki podkreśla nienaruszalną godność każdego człowieka i uznanie tej godności sprawia, że musimy dbać o ochronę danych tych osób. Dlatego też promulgowano Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz powołano do tego celu Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, który będzie czuwał w całej ojczyźnie nad tą kwestią, a księża biskupi powołują w swoich diecezjach inspektorów ochrony danych. Jest to osoba, która koryguje, pomaga, czuwa nad bezpieczeństwem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych członków Kościoła katolickiego. Administratorami danych w parafiach są proboszczowie. Muszą być one gromadzone według zasady minimalizacji, czyli archiwizowane są tylko te, które są potrzebne do konkretnego celu. Przykładowe zbiory danych w sferze działalności Kościoła to np. księgi parafialne z rejestrem ochrzczonych, bierzmowanych, zawartych małżeństw czy zgonów itp. – mówi ks. Rogala.