Puchar dla Marty Trojanowskiej

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 20/2018

publikacja 17.05.2018 00:00

Podczas spotkania dziękowano pracownikom placówek za ich pracę.

▲	Pani Marta zaznaczyła, że na to wyróżnienie złożyła się praca wielu osób. ▲ Pani Marta zaznaczyła, że na to wyróżnienie złożyła się praca wielu osób.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Radomiu to organizatorzy uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2018. Spotkanie odbyło się w siedzibie biblioteki przy ul. Piłsudskiego. Przybyli na nie bibliotekarze i pracownicy bibliotek z Radomia i z powiatu radomskiego. Obecnych powitała Anna Skubisz-Szymanowska, dyrektor placówki. Spotkanie było okazją do podziękowania pracownikom bibliotek za ich pracę.

– Od 10 lat z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek ogłaszamy nazwisko Bibliotekarza Roku. Pomysłodawcą tego wyróżnienia oraz fundatorem pucharu i nagrody pieniężnej jest nasz wieloletni przyjaciel i wierny sponsor Czesław Kruk, mieszkaniec Edynburga – mówiła dyrektor.

Tym razem ten zaszczytny tytuł otrzymała Marta Trojanowska. Nagrody ufundował także starosta radomski. Otrzymały je dyrektorki bibliotek, które bardzo aktywnie działają na rzecz promocji czytelnictwa i samej biblioteki. Współdziałają z lokalnym środowiskiem i organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenach gmin. Nagrody otrzymały: A. Skubisz-Szymanowska, Barbara Arak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku i Zofia Maj z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Dyplomy i książki trafiły także do najbardziej aktywnych bibliotekarzy oraz osób, które wspierają biblioteki i bibliotekarzy w codziennej pracy. W ubiegłym roku 117 bibliotekarzy zatrudnionych w Radomiu i na terenie powiatu radomskiego obsłużyło 41 tys. zarejestrowanych czytelników.