Aby moją i waszą ofiarę…

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 26.05.2018 16:25

Liturgii święceń kapłańskich w świątyni katedralnej w Radomiu przewodniczył bp Henryk Tomasik.

Liturgię święceń kończy obrzęd przekazania nowym kapłanom pateny z chlebem i kielicha z winem, które zostaną złożone na ołtarzu na rozpoczęcie Liturgii Eucharystii Liturgię święceń kończy obrzęd przekazania nowym kapłanom pateny z chlebem i kielicha z winem, które zostaną złożone na ołtarzu na rozpoczęcie Liturgii Eucharystii
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Diecezja ma 7 nowych księży. Ich sylwetki prezentujemy tutaj.

- Nie martwcie się o to, jak przyciągnąć wiernych do Pana Jezusa. Jeśli będziecie szli za Chrystusem, ludzie pójdą za wami - powiedział w homilii bp Tomasik, cytując kard. François Xavier Nguyễn Văn Thuậna. Ten wietnamski duchowny 13 lat przebywał bez wyroku w komunistycznym więzieniu, z czego 9 w kompletnym odosobnieniu. W ostatnim okresie życia był na Watykanie, gdzie został bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.

Bp Tomasik przywołał także kapłanów męczenników okresu II wojny światowej. Zacytował list bł. ks. Franciszka Rosłańca, wysłany obozu koncentracyjnego w Dachau: „Coraz lepiej rozumiem, że najpiękniejszą, ale i najtrudniejszą modlitwą są słowa Chrystusa „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Jestem dumny, że mogę trochę więcej z Nim i dla Niego pocierpieć”.

Przypomniane postacie księży stały się fundamentem pouczenia ordynariusza, że kapłaństwo domaga się postawy ofiary. - Dziś błagamy Ducha Świętego, aby napełnił wasze kapłaństwo darem i misją oraz coraz głębszym rozumieniem słów liturgii: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący - powiedział bp Henryk.

Katedrę wypełnili najbliżsi neoprezbiterów, ich rodzice, rodziny, katecheci, nauczyciele i wychowawcy, znajomi i przyjaciele, a wśród nich członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Obecni byli biskupi Adam Odzimek i Piotr Turzyński. Przybyli księża z rodzinnych parafii święconych, z parafii ich praktyk duszpasterskich, ich znajomi, oraz z Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie przez 6 lat odbywali studia i formację. Im wszystkim w imieniu neoprezbiterów dziękował ks. Daniel Wiecheć. - Dziś Dzień Matki. Cieszymy się, że w tym dniu możemy być tak pięknym prezentem dla naszych mam. Ale w tym dniu chcemy również zawierzyć nasze kapłaństwo najlepszej z Matek, Najświętszej Maryi Pannie.