W drodze do Niepodległej

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 23/2018

publikacja 07.06.2018 00:00

Debata o języku, kulturze i wychowaniu wpisała się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Między wykładami w mundurach armii gen. Hallera wystąpiła Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z VI LO w Radomiu. Między wykładami w mundurach armii gen. Hallera wystąpiła Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z VI LO w Radomiu.
Archiwum Biblioteki Miejskiej

Gościny prelegentom użyczyła Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, a konferencja nosiła tytuł: „W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.

– Spotkały się tu różne pokolenia Polaków – osoby starsze, w wieku dojrzałym i młodzież. Każde miało określony zasób doświadczeń życiowych i pewien poziom wiedzy o przeszłości Polski. Konferencja stała się okazją do budowania więzi międzypokoleniowej, umacniania wspólnoty, podtrzymywania tożsamości Polaków. Była lekcją historii i patriotyzmu, miejscem przekazania podstawowych wartości, w tym szacunku dla przeszłości historycznej, wolności, wspólnoty, pracy, miłości ojczyzny, pamięci historycznej, bezinteresownego poświęcenia dla dobra wspólnego, prawdy. Młodzi ludzie wyszli ze spotkania z głębszą refleksją i zainspirowani do zainteresowania się przeszłością Polski oraz z poczuciem dumy z tego, że są Polakami – mówi dr hab. Grzegorz Majkowski, prof. Akademii Marynarki Wojennej, inicjator konferencji.

Szersza relacja na: radom.gosc.pl