Dziś ważniejsze niż kiedykolwiek

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 37/2018

publikacja 13.09.2018 00:00

– Jestem szczęśliwa, że było mi dane pracować właśnie w duszpasterstwie rodzin – powiedziała Małgorzata Górka.

Bp Henryk Tomasik wręcza nominację Kamili Rzepce.  Obok stoją M. Górka i ks. Adamczyk. Bp Henryk Tomasik wręcza nominację Kamili Rzepce. Obok stoją M. Górka i ks. Adamczyk.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Rok formacyjny w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Radomskiej rozpoczął się Mszą św. w radomskim kościele farnym. Przed Eucharystią bp Henryk Tomasik podziękował Małgorzacie Górce, dotychczasowej diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego, za lata pracy w duszpasterstwie. Sprawowana przez nią funkcja została przekazana Kamili Rzepce. Biskup przekazał pani Małgorzacie okolicznościowy list. Zaznaczył w nim, że bardziej niż kiedykolwiek w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Rodzina jest bowiem pierwszą szkołą wiary i modlitwy.

W tej wspaniałej misji rodziny towarzyszy Duszpasterstwo Rodzin. Pani Małgorzata od 1996 roku pracowała w diecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin. Włączała się m.in. w pomoc małżeństwom przeżywającym kryzysy, udzielając porad w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko”. Podejmowała działania w obronie świętości i nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Eucharystię sprawował ks. Sławomir Adamczyk, duszpasterz rodzin diecezji radomskiej. W modlitwie powierzano Bogu dobro małżeństw i rodzin, młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa i tych, którzy szukają pomocy w sytuacjach kryzysowych. – Chcemy także podziękować na tej Mszy św. Panu Bogu za pracę pani Małgorzaty w DR i polecić panią Kamilę na początku jej pracy – mówił ks. Adamczyk.