Radio Plus Radom ma 25 lat

Krystyna Piotrowska Krystyna Piotrowska

publikacja 16.09.2018 20:28

- Dzisiaj dziękujemy tym, którzy służą przekazowi prawdy ewangelicznej i każdej prawdy - powiedział bp Henryk Tomasik.

Z bp. Henrykiem Tomasikiem pracownicy Radia Plus Radom z rodzinami. Z prawej ks. Jacek Wieczorek Z bp. Henrykiem Tomasikiem pracownicy Radia Plus Radom z rodzinami. Z prawej ks. Jacek Wieczorek
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Ordynariusz przewodniczył sprawowanej w radomskiej katedrze Eucharystii, podczas której modlono się za 25 lat Radia Plus Radom i wszystkie media z okazji 52. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. W świątyni zgromadzili się dziennikarze lokalnych mediów. Dziennikarze i pracownicy Radia Plus Radom modlili się razem ze swoimi rodzinami i bliskimi.

Ks. Jacek Wieczorek, dyrektor Radia Plus Radom, przypomniał, że pomysłodawcą i założycielem rozgłośni był bp Edward Materski, który był też autorem pierwszej ramówki - wyznaczając tematy, audycje, szukając autorów wśród wiernych świeckich i księży.

- Chcemy dziękować za nasze radio, które pomimo ćwierćwiecza szuka wciąż nowoczesnych i prostych sposobów przełożenia treści religijnych i kościelnych tak, aby dotarły do słuchaczy. Dziękujemy za grono byłych i obecnych pracowników, tworzących Radio Plus Radom. Dziękujemy za ich pracę, poświęcenie, serce. Dziękujemy za wszystkich wolontariuszy i za tych, którzy pomagają nam się rozwijać, nadawać - mówił ks. Wieczorek. W homilii biskup dziękował tym, którzy służą przekazowi prawdy ewangelicznej i każdej prawdy. Nawiązał także do orędzia ojca świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w którym papież zauważa związek dwóch rzeczywistości - komunikacji i komunii. - W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii. Istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy, zdolna jest do wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre i piękne. Wiemy dobrze, że rzeczywistość jest inna - podkreślił biskup. Dodał, że Ojciec Święty podejmuje bardzo trudny temat fałszywych informacji przekazywanych w różnych mediach. - Dramat dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga aż po demonizację, która może podżegać do konfliktu - i to jest niszczenie wspólnoty - mówił. - Dzisiaj modlimy się o to, aby we wszystkich mediach dominowały prawda i szacunek dla człowieka. Panu Bogu dziękujemy za wszystkich, którzy służą dobremu słowu, przekazują prawdę, pomagają w kształtowaniu naszej wolności. W szczególny sposób dziękujemy za nasze Radio Plus, dziękujemy za księdza dyrektora i wszystkich pracowników. Dziękujemy, że dzięki temu przekazowi możemy uczestniczyć w modlitwie, poznawać Ewangelię, prawdy Boże, życie Kościoła, naszych parafian, ale także wydarzenia, które wokół nas się dokonują.

Na zakończenie Eucharystii ks. Wieczorek ponownie wspomniał założyciela radomskiej rozgłośni: - Bp Materski 25 lat temu, z odwagą wizjonera, widział radiową ambonę, z której można nauczać, katechizować i budować wspólnotę, która przekracza mury jednej świątyni. Wspólnie z ks. Markiem Janasem zebrał grono wolontariuszy, którzy z pasją uczyli się warsztatu dziennikarskiego. Właśnie w tym radiu wylęgały się talenty dziennikarskie. Najpierw z kaplicy WSD, a później z tej katedry od 25 lat nadawana jest codziennie Msza św. - mówił ks. Wieczorek. Podziękował za 25 lat codziennego wysiłku wszystkim, którzy przyczyniali się do współtworzenia diecezjalnej rozgłośni. - Chcemy wyrazić naszą wdzięczność poprzez wręczenie okolicznościowego medalu 25-lecia Radia Plus Radom i pamiątkowej ceramiki duszpasterzom parafii katedralnej - powiedział ks. Wieczorek. Okolicznościowy medal i ceramikę otrzymał także „Gość Radomski AVE” i Portal Diecezji Radomskiej. - Chcę podziękować za to, co nas łączy, za to, że możemy uzupełniać się w przekazywaniu informacji o życiu Kościoła lokalnego - uzasadniał ks. Wieczorek. W imieniu naszej redakcji medal odebrał kierownik zespołu ks. kan. Zbigniew Niemirski. Ze słowem podziękowania ks. Jacek zwrócił się także do pasterza diecezji: - Dziękujemy za ojcowskie wspieranie naszych działań, za dodawanie otuchy - kiedy chwilami nie jest łatwo - za modlitwę, za cotygodniową audycję Kwadrans dla Pasterza, za błogosławieństwo.

Po Mszy św. pracownicy Radia Plus Radom spotkali się przed katedrą. Tu dyrektor czekał na nich ze słodkim poczęstunkiem. Była też okazja do zrobienia jubileuszowej fotografii, do której zaproszono bp. H. Tomasika.