Nagrodzą żyjącego miłością

Marta Deka Marta Deka

publikacja 22.09.2018 10:00

Do 10 października kapituła Funduszu im. bp. Jana Chrapka czeka na zgłoszenia kandydatur do nagrody Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością).

Do zgłaszania kandydatów zachęca ks. Damian Drabikowski Do zgłaszania kandydatów zachęca ks. Damian Drabikowski
Marta Deka /Foto Gość

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom, których działalność pozostawia trwałe ślady.

Fundusz w ten sposób nagradza ludzi, którzy przeżywają swoje życie - jak pisał bp Jan Chrapek - "z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich, którzy w codziennym, cichym, często heroicznym trudzie zmieniają rzeczywistość wokół siebie".

- Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom z diecezji radomskiej za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym, kulturalnym, która inspirowana jest ewangeliczną wrażliwością i usiłowaniem dania czynnej odpowiedzi na wezwanie Chrystusa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Ma ona w szczególny sposób utrwalić pamięć o bp. Chrapku, który tak pięknie zaznaczył się w naszej diecezji aktywnością skierowaną ku drugiemu człowiekowi - mówi ks. Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać: dokładne dane teleadresowe kandydata i podmiotu zgłaszającego, opis dokonań poparty możliwie szeroką dokumentacją (artykuły prasowe, opinie, świadectwa). Dokumenty można osobiście przynieść do siedziby Caritas Diecezji Radomskiej, przesłać pocztą (ul. Kościelna 5, 26-600 Radom) lub drogą elektroniczną: e-mail: radom@caritas.pl.