Fan-Fara już działa

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 43/2018

publikacja 25.10.2018 00:00

To miejsce jest wspólnym projektem władz Radomia i parafii św. Jana Chrzciciela.

▲	Świetlicę poświęcił ks. Mirosław Nowak. ▲ Świetlicę poświęcił ks. Mirosław Nowak.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Pomysł na tę świetlice proboszcz parafii farnej ks. Mirosław Nowak miał już dwa lata temu, ale udało się go zrealizować dopiero teraz. Świetlica Fan-Fara znajduje się w pomieszczeniach na plebanii. – Placówka jest wyjątkowa, bo i miejsce jest wyjątkowe, czyli serce Radomia, a w tym sercu trochę miłości i dobroci dla dzieci. Nasi podopieczni – możemy przyjąć 24 osoby – dobrze się tu czują i chętnie przychodzą. Mogą tu rozwijać swoje zainteresowania i odrabiać lekcje, dostaną też ciepły posiłek. Mogą również liczyć na pomoc specjalistów – psychologa, pedagoga, logopedy – mówi proboszcz.

Wsparciem objęci zostaną także rodzice dzieci, zaplanowano bowiem porady prawnika i pedagoga rodzinnego. Jak dopowiada proboszcz, projekt jest innowacyjny również z tego względu, że do świetlicy przychodzą dzieci, które są w pieczy zastępczej.

Projekt świetlicy został dofinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu to 424 316,91 zł. Wkład własny: 29 702,19 zł.