Rusza kwalifikacja wojskowa

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 03.02.2019 20:30

Obejmie Radom i 7 powiatów regionu, a potrwa od 4 lutego do 26 kwietnia.

W regionie radomskim kwalifikacja wojskowa obejmie w tym roku ok. 4 tys. mężczyzn W regionie radomskim kwalifikacja wojskowa obejmie w tym roku ok. 4 tys. mężczyzn
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ppłk Zbigniew Adamczyk, komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Radomiu, wyjaśnia, że głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmie w tym roku ok. 4 tys. mężczyzn, w tym m.in. urodzonych w 2000 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i osoby urodzone w latach 1998-1999.

Trzeba przy tym pamiętać, że nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Obowiązek uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony ojczyzny trwa do ukończenia 50 roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - do czasu ukończenia 60 roku życia.