Nagroda im. Oskara Kolberga

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 06.02.2019 12:25

Kandydatów do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać do 30 marca.

Jedna z sal w przysuskim muzeum poświęconych patronowi placówki Jedna z sal w przysuskim muzeum poświęconych patronowi placówki
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Na zgłoszenia czeka Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl. Konrtakt: tel. 48/675 22 48, muzeumok@muzeum-radom.pl.

Nagroda im. Oskara Kolberga została ustanowiona w 1974 r. i honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy - wzorem O. Kolberga - gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w 6 kategoriach: plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów; literatury ludowej; kapel; zespołów folklorystycznych; badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów oraz honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.