111 mln zł w budżecie

Paweł Tarski

|

Gość Radomski 8/2019

publikacja 21.02.2019 00:00

W planie na rok 2019 będą remonty dróg, modernizacje szpitali i instytucji kultury.

▲	Adam Struzik (trzeci z lewej) z mazowieckimi samorządowcami prezentuje program dla południowej części województwa. ▲ Adam Struzik (trzeci z lewej) z mazowieckimi samorządowcami prezentuje program dla południowej części województwa.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Samorząd województwa mazowieckiego w budżecie na 2019 r. przeznacza około 111 mln zł na modernizację i budowę dróg, doposażenie i remonty w placówkach służby zdrowia i instytucjach kultury w Radomskiem. Ta kwota to jedna trzecia budżetu Mazowsza. – Ten budżet jest jednym z najlepszych w 20-letniej historii samorządu. Mamy okres rosnących przychodów z podatków od osób prawnych. Uda się zrealizować wiele przedsięwzięć w subregionie, m.in. przebudowy dróg wojewódzkich w Chlewiskach czy w Milejowicach. Stabilna sytuacja finansowa pozwoli nam też przeznaczyć część środków na programy wsparcia dla organizacji pozarządowych czy lokalnych samorządów – mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

Jak zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski, ze 111 mln zł ponad 80 mln zostanie przeznaczonych na budowę i remonty dróg w subregionie radomskim. Duże wsparcie otrzyma Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, a w obszarze kultury – m.in. remontowane przy radomskim rynku kamienice Gąski i Esterki, a także budowana nowa siedziba Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.