PSP nr 14 Integracyjna w Radomiu ma 25 lat

Krystyna Piotrowska Krystyna Piotrowska

publikacja 05.03.2019 17:15

Dzieci niepełnosprawne są tu na pierwszym miejscu.

O początkach szkoły oraz o planach i marzeniach z nią zawiązanych mówiła Halina Marciniak O początkach szkoły oraz o planach i marzeniach z nią zawiązanych mówiła Halina Marciniak
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Wszystko zaczęło się w 1993 roku. Na początku była to Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 (integracyjna), która rozpoczęła funkcjonowanie według autorskiego programu pracy, opracowanego przez dyrektor Halinę Marciniak. W 1998 roku szkoła przyjęła imię Jana Pawła II. Reforma oświaty wprowadziła reorganizację placówki. Powstał Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, a coraz większa ilość uczniów wymuszała rozbudowę szkolnych obiektów. We wrześniu 2014 roku, po odejściu na emeryturę H. Marciniak, dyrektorem został Jan Rychlicki. Kolejna reforma systemu edukacji sprawiła, że placówkę przekształcono w PSP Nr 14 Integracyjną im. Jana Pawła II. Szkoła jest inicjatorem działania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, skupiającej placówki noszące imię papieża Polaka. Co roku członkowie Rodziny spotykają się m.in. podczas pielgrzymki na Jasnej Górze. Obecnie w szkole jest 36 oddziałów, do których uczęszcza 654 uczniów, w tym 155 dzieci z niepełnosprawnością.

Uroczyste obchody 25-lecia istnienia placówki rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, a przewodniczył jej bp Henryk Tomasik. Kolejna część uroczystości miała miejsce w budynku PSP nr 14 przy ul. Wierzbickiej 81/83. W tym wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, których powitał dyrektor J. Rychlicki. Mówiąc o szkole którą kieruje zaznaczył, że ta nigdy nie była, i nie jest, jedynie instytucją edukacyjną, to przede wszystkim społeczność tworzona przez uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników szkoły. - Dzieci i uczniowie to nasz największy skarb. Z ich uśmiechów i sukcesów czerpiemy siłę do codziennej pracy - podkreślił dyrektor.

Dużymi brawami witano H. Marciniak, która przypomniała, że ideą, która jej przyświecała było to, aby dzieci niepełnosprawne były tu na pierwszym miejscu, a dzieci zdrowe, żeby miały okazję na każdym kroku im pomagać. - Myślę, że ta szkoła jest taka, bo czuwa nad nami, gdzieś wysoko, nasz patron - mówiła.

Jednym z gości był Sławomir Adamiec, dyrektor generalny MEN, który odczytał, a później przekazał na ręce dyrektora list od Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej.

Po części oficjalnej goście obejrzeli prezentację multimedialną - „Więcej niż szkoła” oraz występy artystyczne w wykonaniu uczniów i nauczycieli.