Lektorat i akolitat: posługi w radomskim seminarium

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 10.03.2019 20:15

Alumni postawili kolejne kroki na drodze do kapłaństwa. 5 kleryków III roku zostało włączonych do grona lektorów, przeznaczonych do troski o czytanie słowa Bożego, a 6 z IV roku to akolici, którzy mogą udzielać Komunii św.

Liturgii z otrzymaniem posług przewodniczył bp Piotr Turzyński Liturgii z otrzymaniem posług przewodniczył bp Piotr Turzyński
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Mszy św. połączonej z obrzędem posług lektoratu i akolitatu przewodniczył bp Piotr Turzyński. - Chrystus stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Słyszymy te słowa św. Pawła i dziś chcemy zapytać o nie także jakoś w odwróconej kolejności: jak my jesteśmy podobni we wszystkim do Niego? Stawiajcie Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co robicie. Rozmiłujcie się w Chrystusie, który jest Słowem i jest obecny w słowie, i rozmiłujcie się w Eucharystii. Miejcie także świadomość, że choć dzisiejszy świat w jakiejś swojej części zdaje się mówić coś innego, jesteście potrzebni. Bo potrzebni są ludzie z Biblią w ręku i potrzebni są ludzie karmiący się Eucharystią - mówił w homilii bp Turzyński.

- Przed nimi bardzo trudna droga, bo trwa walka z Kościołem. Modlę się za mojego syna, by miał siłę, by był dobrym alumnem i kiedyś także dobrym księdzem. Modlę się tym bardziej, im więcej słyszę tych niedobrych głosów. Wybrał trudną drogę, ale drogę piękną - mówi jedna z mam nowego akolity.

Do grona lektorów zostali włączeni alumni: Damian Gajownik, Patryk Karbownik, Filip Kochanowski, Emil Komorek i Artur Spasiński.

Do grona akolitów przyjęci zostali alumni: Dominik Idziak, Krystian Korba, Dominik Kowalewski, Szymon Spasiński, Krystian Wieteska i Krzysztof Wiśniewski, należący do wspólnoty księży filipinów.