Radom: 45 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 31.03.2019 21:45

Uroczyste ustanowienie odbyło się w katedrze. Ceremonii przewodniczył bp Henryk Tomasik.

Na ich posługę czekają chorzy i starsi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą, choć bardzo pragną, być na Mszach św. w swoich kościołach. Na ich posługę czekają chorzy i starsi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą, choć bardzo pragną, być na Mszach św. w swoich kościołach.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Nadzwyczajni szafarze mogą udzielać Komunii Świętej podczas liturgii. Jednakże ich niezastąpioną posługą jest zanoszenie jej do chorych w domach, do osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przychodzić w niedziele i święta do kościoła. - Kapłani odwiedzają te osoby w domach, spowiadają i udzielają Komunii św. Ale dzieje się to w inne dni niż niedziele czy święta. Księża są wtedy w kościołach, gdzie sprawują Msze św. i nie są w stanie udać się do chorych. Tę posługę podejmują świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii św. Po ostatnim ustanowieniu tej posługi, gdy podjęło ją 45 mężczyzn, mamy ich w diecezji 220 - mówi ks. Tomasz Herc, liturgista, opiekun nadzwyczajnych szafarzy, sekretarz bp Henryka Tomasika.

Nowa grupa szafarzy rozpoczęła przygotowanie w styczniu. Mieli cykl spotkań wykładowych i formacyjnych. To, w myśl przepisów kościelnych, mężczyźni między 35. a 65. rokiem życia (z dyspensą biskupa także osoby przekraczające ten wiek, młodsi i starsi), cieszący się nieskazitelną opinią wspólnot parafialnych, wyznaczeni przez proboszczów.

Mszy św. z ustanowieniem nadzwyczajnych szafarzy w radomskiej katedrze przewodniczył bp Henryk Tomasik.

- Panu Bogu dziękujemy za to, że Chrystus przychodzi do naszych serc w Komunii Świętej. To jest dar Bożego miłosierdzia. Dzisiaj naszą myślą obejmujemy też chorych, którzy nie zawsze mogą przyjść do kościoła. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto przyniesie im Chrystusa w Komunii Świętej. Dziękujemy za tych naszych braci, którzy podejmą się tej posługi, żeby ludziom ciężko chorym pomóc w niedzielę przeżywać łączność ze swoją parafią i doświadczać Bożego Miłosierdzia przez dar Komunii Świętej - mówił w homilii bp Henryk Tomasik.

Uroczysta promocja odbyła się po homilii, a wtedy ordynariusz mówił: - Tym naszym braciom zostanie powierzona funkcja, która ich upoważni do udzielania innym Komunii Świętej oraz do zanoszenia jej chorym, także jako Wiatyk święty. Wy zatem, umiłowani bracia, wyznaczeni do tak ważnego zadania w Kościele, starajcie się dawać przykład życia w wierze i dobrych obyczajach, gorliwiej korzystając z tajemnicy jedności i miłości. Wszyscy bowiem, którzy „spożywamy ten sam  Chleb i pijemy z tego samego Kielicha, stanowimy jedno ciało”. Udzielając innym Komunii Świętej, ukazujcie życiem braterską miłość zgodnie z poleceniem Pana, który podając uczniom swoje Ciało do spożywania, powiedział: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Pytam więc każdego z was: Czy chcesz przyjąć posługę podawania twoim braciom i siostrom Ciała i Krwi Pańskiej w służbie i budowaniu Kościoła? Czy chcesz, udzielając Komunii Świętej, czynić to z najwyższą czcią i szacunkiem?

Na każde z tych pytań ustanawiani szafarze odpowiadali: - Chcę.

W uroczystym ustanowieniu wzięli udział członkowie rodzin nadzwyczajnych szafarzy. - To zupełnie nowa jakość w życiu naszej rodziny, zapewne też jakaś zmiana w porządku dni świątecznych. Ale jest to także jakieś uwieńczenie religijnej formacji naszego domu, gdzie sprawy wiary były zawsze na pierwszym miejscu. Jestem dumna, że mój mąż został nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej - mówi jedna z małżonek nowych nadzwyczajnych szafarzy.

Podczas liturgii odbyło się poświęcenie sztandaru św. Stanisława Kaźmierczyka, patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.