Aktywni i pomocni

Marta Deka

|

Gość Radomski 18/2019

publikacja 02.05.2019 00:00

Chcą wesprzeć seniorów, by nie zamykali się w domu.

▲	Anna Lis zachęca osoby starsze, by włączyły się w projekt. ▲ Anna Lis zachęca osoby starsze, by włączyły się w projekt.
Marta Deka /Foto Gość

Diecezjalna Caritas realizuje projekt „Caritas Seniorom; Seniorzy Caritas”. Kierowany jest on przede wszystkim do osób samotnych, które ukończyły 60. rok życia. – Potrzeby osób starszych nie są właściwie zaspakajane. Ich problemy związane są przede wszystkim z brakiem środków finansowych na właściwe warunki bytowe. Brakuje im funduszy na udział w imprezach kulturalnych czy wycieczkach. Tak naprawdę ciężka sytuacja tych osób wynika ze sposobu ich postrzegania przez resztę społeczeństwa. Dlatego zamykają się w domach – mówi Anna Lis, sekretarz diecezjalnej Caritas.

– W naszym projekcie chodzi o zmianę wizerunku osób starszych i obalenie kultu młodości, który sprawia, iż obecnie funkcjonuje stereotyp człowieka starszego jako niepotrzebnego, nienadążającego za tempem życia, bezradnego, schorowanego, niedołężnego. Sytuacja ta powoduje, że obecnie seniorzy są z jednej strony traktowani jako nieodłączny element społeczeństwa, a z drugiej strony są z niego wykluczani. Chcemy, by oni byli aktywni, ale też pomagali innym – dodaje.

W ramach projektu diecezjalna Caritas zaprosiła seniorów z całej diecezji na pielgrzymkę do Niepokalanowa. Będzie organizowała wyjścia do teatru, nordic walking, szkolenia pt. „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”, a przy parafiach – biblioteki, gdzie będzie można wymieniać się książkami i filmami, szczególnie o tematyce religijnej. – Chcemy też zachęcić parafialne zespoły Caritas, by uruchomiły u siebie sąsiedzkie usługi „Pan Jan pomoże”. Seniorzy mogliby u nich zgłaszać usterki, a mężczyźni mogliby wykonywać drobne naprawy w ich domach – mówi A. Lis.

Projekt realizowany jest w ramach umowy z Caritas Polska, który finansuje Jeromino Martins Polska (Biedronka).